Какво е кредит?

25.10.2011 | Автор: | Публикувано в: Кредит

Терминът кредит означава осигуряване на средства от една на друга страна, като втората не е задължена да възстанови сумата веднага и в пълен размер наведнъж. Кредит може да се отпусне под формата на финансови средства от страна на банка или друга кредитна институция. Първата страна по кредита се казва „кредитор”, а втората носи името “страна на длъжника”, известен също като “кредитополучател”. По правило страната, която получава кредита дължи лихва, която изплаща заедно с главницата на кредитора.

Могат да бъдат получавани кредити, както от физически лица, така и от юридически. Всяко едно движение на финансови потоци е много зависимо от даването и получаването на кредитни средства, а това от своя страна много зависи от репутацията или кредитоспособността на юридическото лице, което отговаря за финансовите средства.

Терминът кредит може да се срещне и в търговията, но под наименованието „търговски кредит”, и се позовава на одобрение относно забавени плащани за закупени стоки. Според установените условия на кредитните институции, в някои случаи не се отпускат кредити на лица, които притежават към дадения момент финансова нестабилност или затруднение. В много случаи дадени търговски компании предлагат да отпуснат кредити на свои клиенти, като част от условието за споразумение за покупката. Организации, които предлагат кредити на своите клиенти, често използват кредитен мениджмънт.

Друга съществена особеност на кредитите е това, че те имат търговска волатилност или могат да бъдат предлагани на финансовия пазар.

 

 

Автор:

Този автор има 139 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.