Видове ипотечни кредити

27.09.2011 | Автор: | Публикувано в: Кредит

Ипотечни кредити са заеми от банкови институции, при които кандидатът представя като залог имот, който притежава или който ще закупи с помощта на кредита. Тези кредити са сред най-дългосрочните банкови заеми, при които кандидатите се обвързват с финансовата институция за доста дълъг период от време. Именно това прави ипотечните кредити по-малко популярни.

Съществуват два основни вида ипотечни кредити: с доказан доход и без доказан доход. Тези две основни категории се разделят на следните видове ипотечни кредити:

Ипотечни кредити за закупуване на имот – при тези кредити кандидатът ипотекира имот (вече притежаван или този, който ще бъде закупен).

Ипотечни кредити за строителство и довършителни дейности – кандидатът получава финансови средства за строеж или довършителни дейности. Тук основните фактори при отпускане на кредита и неговия размер, са фирмата, извършваща строежа и съответните документи по проекта.

Ипотечни кредити  за извършване на ремонти и подобрения – възможно е отпускане на средства за ремонт на дома или офиса ви. Обикновено сумата, която кандидатът получава, възлиза на 100% от стойността на планираните ремонти и подобрения.

Рефинансиране – при този вид ипотечни кредити на кандидата се отпускат финансови средства от една банка с цел да покрие задълженията си към друга банка.

Нецелеви ипотечни кредити – вид кредити, при които банката няма конкретни условия за какво ще бъдат използвани отпуснатите средства. Не е необходимо да се посочва специфична цел, за която кандидатът ще използва парите.

Лихвите по ипотечните кредити варират значително в зависимост от това дали кандидатът е доказал своя доход или не. Така например, лихвите по кредити с доказан доход са приблизително два пъти по-ниски, отколкото при кредитите с недоказан доход.

Доказаният доход определя и каква част от стойността на имота ще може да използва кандидата. В случай, че докажете дохода си документално, е възможно да получите кредит в размер на 100% от цената на ипотекирания имот. Ако път не успеете да докажете дохода си, ще получите между 60% и 80% от стойността на имота.

Автор:

Този автор има 139 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.