Какво трябва да знаем за потребителските кредити?

20.08.2011 | Автор: | Публикувано в: Кредит

Обикновено потребителските кредити са малки по размер и не надвишават 10-15 хиляди лева. Тези кредити покриват разходи на домакинството, сроковете им за погасяване са кратки и лихвите им са по-високи.

По-високите лихви се обясняват с това, че при потребителските кредити не е изрично посочено за какво ще се използват парите. Те се отпускат единствено на физически лица, които докажат постоянен доход.

Какви са изискванията за изтегляне на потребителски кредит? Както вече споменахме, кандидатът трябва да бъде физическо лице и да може да докаже документално постоянен доход от заплати, ренти, хонорари и т.н. Размерът на кредита се определя именно от дохода, с който разполагане. Ако ви е необходим по-голям кредит, е възможно да изтеглите такъв с помощта на поръчител, чиито доходи се добавят към вашите. Възможно е и да обезпечите кредита с недвижимо имущество, като някои банки не поставят ограничения за сумата на кредита, а отпускат сума, която отговаря на предоставения от вас залог.

Лихвите по поръчителските кредити варират. Ако изтеглите кредита без поръчител, лихвата ще бъде около 15-16%. При наличието на един или двама поръчители, размерът на лихвата ще бъде с 2-3% по-малък. Това важи и за кредити, при които има ипотекиране на имот. В тези случи лихвите са около 12-13%.

Имайте предвид, че освен месечните лихви по кредита, ще трябва да платите и редица такси. Техните наименования и размери са различни при отделните банки. Така например в една банка ще платите само една такса за управление на кредита, докато в друга ще трябва да платите няколко по-малки такси, сред които еднократна такса за обработка и одобрение, такса за администриране и такса за управление. Сумата, която ще платите обаче е еднаква.

Потребителските кредите са предпочитани от хора, които не се нуждаят от голяма сума пари. Освен това, при тях не е необходимо да посочите конкретно за какво ще използвате парите.

Автор:

Този автор има 23 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.