Важността на кредитното минало

27.04.2020 | Автор: | Публикувано в: Кредит

Преди да ви бъде отпуснат кредит, независимо дали става дума за банкова или небанкова институция, се проверява вашето кредитно минало. Тази информация се търси в Централния кредитен регистър, до който всяка подобна институция има достъп. В него, в рамките на 5 години, се пази пълното ви досие, свързано с кредитирането – редовно ли обслужвате кредита си, закъснявате ли, рефинансирате или погасявате предсрочно. Друга информация, която може да даде кредитния регистър е за това колко кредити имате и към каква категория спадат. Категориите са четири – редовен кредит, необслужван, под наблюдение и кредит на загуба.

Редовните кредити принадлежат на онези потребители, които ги погасяват безпроблемно. Това означава, че те вкарват навреме месечната си вноска или в редки случаи със закъснение до 30 дни.

Необслужвани кредити са онези, при които месечна вноска не е била вкарвана в рамките на 3 или повече месеци. В тези случаи се натрупват лихви, сума за връщане по главницата и наказателни такси. Това може да се счете за негатив в кредитното ви досие, тъй като се предполага, че потребителят има нестабилност в своите финанси и му представлява трудност да връща заема си.

Кредитите под наблюдение са онези, които се намират в състояние междинно между първия и втория вид, който ви описахме. При тях кредитоискателят  е просрочим вноски в рамките на месец или два. Това дава основание на институцията да го сметне за потенциален клиент, който би имал затруднения при погасяването.

Последният вид кредити – загуба, са най-тежкия случай, в който може да изпадне потребителят. В този случай, той има забава над 6 месеца и много натрупани задължения, заради които носи съдебна отговорност и наказателност.

Досието на кредитополучателя се оформя от банковата или небанкова институция и се изпраща в ЦКР. Единствено тази институция има силата да внесе промени и корекции по него. В кредитното досие е посочено към кои банки потребителя има кредити.

Източник: https://krediti24.com/

Автор:

Този автор има 10 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.