Начало » Articles tagged ‘кредити

Какво става ако не си плащате вноските по заема

13.09.2012 | Автор: | Публикувано в Обслужване

Много хора, когато имат спешна нужда от пари, теглят заеми, които пък в последствие след това не могат да върнат. Най-често тези пари се използват при незабавна нужда от някакво важно лечение, някаква покупка, екскурзия и др. Въпреки, че в началото всичко е било нормално и са си плащали всяка вноска в точното уговорено от …

Студентски кредити

21.12.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

В съответствие с нарасналата нужда от образование, много от банките предоставят и студентски кредити. Има право да кандидатства всеки студент, който: се обучава в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение и е на възраст до 30 години към момента на кандидатстване за кредит. Параметрите на този вид …

Необходими документи за различните видове заеми

21.11.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Всяка една банка изисква различни документи за отпускането на различните заеми. При ипотечните кредити се прави ипотека на даден имот, който служи за обезпечение в полза на банката- кредитор служи недвижим имот. Документите, изисквани от банките при ипотечен кредит могат да бъдат: Подписана молба за отпускане на банков кредит по образец на банката; Декларация за …

Какво са бързи кредити?

31.10.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Различните видове бързи кредити, според индивидуалните нужди на хората, са една добра алтернатива, когато се налага да се закупи някаква стока или продукт бързо или пък, когато трябва да направите рефинансиране на друг ваш кредит. Заради малките суми, които се отпускат като бързи кредити, те са най-подходящи за физически лица, но не и за корпоративни …

Какво е кредит?

25.10.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Терминът кредит означава осигуряване на средства от една на друга страна, като втората не е задължена да възстанови сумата веднага и в пълен размер наведнъж. Кредит може да се отпусне под формата на финансови средства от страна на банка или друга кредитна институция. Първата страна по кредита се казва „кредитор”, а втората носи името “страна …

Видове ипотечни кредити

27.09.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Ипотечни кредити са заеми от банкови институции, при които кандидатът представя като залог имот, който притежава или който ще закупи с помощта на кредита. Тези кредити са сред най-дългосрочните банкови заеми, при които кандидатите се обвързват с финансовата институция за доста дълъг период от време. Именно това прави ипотечните кредити по-малко популярни. Съществуват два основни …

Какво трябва да знаем за потребителските кредити?

20.08.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Обикновено потребителските кредити са малки по размер и не надвишават 10-15 хиляди лева. Тези кредити покриват разходи на домакинството, сроковете им за погасяване са кратки и лихвите им са по-високи. По-високите лихви се обясняват с това, че при потребителските кредити не е изрично посочено за какво ще се използват парите. Те се отпускат единствено на …

Заем от небанкова финансова институция

16.08.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Взимането на заем от небанкови финансови институции се превръща в много популярна практика в нашата страна. Този заем се възприема като алтернатива на банковия кредит, тъй като се отпуска от организация, която няма банков статут. Една от причините за голямата популярност на този вид заеми е лесното им получаване. Кандидатстването се прави с документ за …

Грешки при тегленето на ипотечни кредити

06.07.2011 | Автор: | Публикувано в Кредит

Ипотечните кредити са единствената възможност на много български семейства да се сдобият с жилище. Много често клиентите на банките не са наясно с всички подробности около кредитирането срещу ипотека и остават подведени от собствената си неинформираност. Преди да подпишете какъвто и да е документ, трябва да се запознаете подробно с него и най-вече с параграфите …