Изисквания при електронните фактури

09.09.2013 | Автор: | Публикувано в: Други

Благодарение на развитите технологии в днешно време, издаваните фактури вече имат и втори вариант – на електронен носител. Различното тук е електронният подпис, който е еквивалентен на хартиения. Съгласно закона, който определя изискванията за една електронна фактура, всички подписи на първичните документи могат да се заместят с електронни такива или с идентификационни шифри. Вторите задължително трябва да предлагат възможност за идентифициране на този, който е създал оригиналния документ.

За да бъде изпратена и издадена една електронна фактура, е необходимо да отговарят на определени изисквания, съобразени със ЗДДС. Тя трябва да притежава определените реквизити, които законът изисква. Получателят задължително трябва да потвърди факта, че е получил съответното, като това може да стане чрез автоматичен отговор със съобщение, което съдържа дадената електронна фактура в имейла на потребителя.

Друго условие е, да са гарантирани цялостното състояние и автентичния произход на дадената електронна фактура, като се изработи защита от промени по нея.

Обикновено, за да се докаже, че документа е първичен и електронен, трябва да са в сила няколко изисквания: да бъде записан  на оптичен, магнитен или друг технически носител, който да може да го възпроизведе. Да олицетворява представата за такъв документ – словесен, представен в цифрова форма, с приет стандарт за визуално представяне, преобразуване и разчитане на информацията, която би могла да съдържа и несловесна такава. Оригиналният електронен документ трябва да бъде отразен с електронен подпис, показващ споразумение между страните. Като саморъчен подпис, той трябва да „носи званието“ „универсален електронен подпис“, независимо дали става дума за местни или държавни органи.

Всички електронни фактури имат срок, установен от закона. Едно от основните предимства на документите от този тип, представени на електронен носител, е ползването на безхартиени способи за съхранение и пренасяне. Съгласно закона, счетоводната информация трябва и може да се запазва на някакъв технически, магнитен или оптичен носител, който трябва да осигури идентичното й с хартиения носител възпроизвеждане.

Автор:

Този автор има 96 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.