Компютърна поддръжка за фирми

26.07.2011 | Автор: | Публикувано в: Компютри

Предоставянето на  информационното обслужване  на ит фирма е в следствие на  нуждата от експресни и квалифицирани   информационни услуги.В стремежа си да осигурим  сигурна и оптимална работа на партньорите  ни, изготвяме   изгодни абонаментни планове  за  информационна компютърна поддръжка , при които нашите партнъори  могат да разполагат  по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече фирми  влагат в   бизнес   продукти, които да  оптимизират  извършваните   дейности. Инсталираме и  предлагаме поддръжка на   използваните хардуерни и софтуерни   продукти .  Получавате   бърза  и  квалифицирана  услуга  при  необходимост,  отдалечено администриране ,  ежедневно  архивиране на  данните, защита на  данните  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разполагате с  компютърен специалист , който да  разреши проблема дистанционно  илина адрес   във фирмата Ви.

Системната  ит поддръжка   е услуга  за организации, които се нуждаят от професионална поддръжка на компютрите в офиса. При  системната компютърна поддръжка се залага изключително  на сигурността и защитата  на  данните на компютрите. Задава се всекидневно  архивиране на данните  на отделен компютър .Всеки месец  се тества антивирусната защита и се провежда  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  незабавна  помощ чрез  програма за отдалечено администриране.

Наемането  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден  обикновено не е рентабилно , а  нуждата  от  поддръжка на компютрите е  безспорна . Затова  сключването  на договор за  системна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  значително  по-малки  разходи . Цената  за  корпоративна   поддръжка на компютри  се определя  от услугите,  които желаете и се  определя  на работна среща.

Success Solutions  осъществява   експертни   хардуерни и софтуерни услуги,  абонаментна поддръжка  на компютри и сървъри,  реализира и  поддържа  компютърни мрежи,  интегрира  софтуерни продукти.

Автор:

Този автор има 3 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.