Кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани от длъжник?

06.10.2015 | Автор: | Публикувано в: Финанси

Действията на съдебния изпълнител (независимо, дали държавен или частен), които могат да бъдат обжалвани от лице, имащо качеството длъжник, са изключително малко на брой.

Често задлъжнелите лица, поради стреса от образуваното срещу тях изпълнително производство, считат че могат да защитят имуществото си, единствено с подаване на жалба срещу действията, които застрашават имуществените им права.

На практика обаче не е така. Действията, които могат да бъдат обжалвани и срещу които, жалбата подадена до съда, ще бъде разгледана като допустима, се ограничават единствено до:

1. Постановление за глоба.
2. Насочване на изпълнение срещу имущество, което длъжнкът счита за несеквестеруемо.
3. Отнемане на движима вещ
4. При отстраняване от имота, поради това, че длъжникът не е бил уведомен по надлежния ред за изпълнението.
5. Постановлението за разноски.

Нямате на разположение законно регламентирана възможност да обжалвате(примерно посочване):
– Наложен запор или възбрана. На практика това са действия, които имат обезпечителен характер, но със самото им налагане не се осъществяват действия по принудително изпълнение. Единствено последните, подлежат на обжалване;
– Да обжалвате действия на съдебен изпълнител, като се позовете на изтекла погасителна давност по отношения на вземанията, за които е образувано изпълнителното производство;
– След продажба на недвижим имот, ликвидиране на съсобственост, както и разпределяне на сумите между съсобствениците. На практика, тук вече е налице приключило изпълнително производство и няма как да се обжалват действията на съдебния изпълнител.

Ако действието, което искате да обжалвате попада в кръга на допустимите, имайте предвид, че срокът  в който можете да направите това е изключително кратък – едва едноседмичен. Той тече от извършването на действието, което искате да обжалвате – ако сте присъствал на него или сте бил призован.

За да се защитите адекватно при образувано срещу Вас изпълнително производство е необходимо да познавате в детайли процедурата или своевременно да организирате защитата си. Не разчитайте на това, че по някакъв начин, взискателят (т.е. кредиторът) ще се откаже да търси дължимата сума от Вас. Затова бъдете внимателни, когато получавате „покани” от съдебен изпълнител. Ако ги игнорирате, резултатът няма да бъде положителен за Вас.

Много често, преди да бъде образувано изпълнително производство, има издадена заповед за изпълнение. Какво представлява тя и как да реагирате, ако попадне в ръцете Ви – разберете тук.

Автор:

Този автор има 2 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.