Действия след настъпване на инцидента по Гражданска отговорност

26.07.2014 | Автор: | Публикувано в: Застраховка

Застраховка Гражданска отговорност покрива материални и телесни щети, които са възникнали за трета страна. Застрахователният договор показва застрахованото лице и компанията като двете страни. Настъпването на застрахователното събитие предизвиква действията на Гражданска отговорност. Тук ще разгледаме какви действия може да предприеме въпросната трета страна, участвала в инцидента.

 

На първо място трябва да се отбележи, че потребителите могат да заявят претенциите си към застрахователите по свое желание. Тук става дума за това, че това е право, а не задължение, предвидено от закона. Никой пострадал при катастрофа, който се откаже от тези претенции, няма да търпи никакви последствия.

 

Насочване на претенциите

Всяко пострадало при пътен инцидент лице може да заяви своите претенции към застрахователна компания. Това не е произволно дружество, а онова, с което виновният шофьор е сключил застраховка Гражданска отговорност. Те са двете страни по застрахователния договор, пострадалото лице е третата. Пострадалото лице следва да предостави набор от документи, за които ще стане дума след малко.

 

Преди това ще обърнем внимание на една извънредна ситуация, която може да възникне. Възможно е причинителят на инцидента да няма валидна застраховка Гражданска отговорност. Следователно няма застрахователна компания, към която могат да се предявят претенции. Застрахователният кодекс има решение и за тези неприятни случаи. Пострадалото лице трябва да заяви претенциите си към институцията, наречена „Гаранционен фонд”.

 

Претенциите на пострадалите лица и към „Гаранционния фонд”, и към различните застрахователни компании се предявяват по един и същи начин. Методологията и пакетите с документи са идентични. Затова ще ги представим едновременно. В случай, че има изключения, те ще бъдат посочени. Следват конкретните стъпки, които трябва да предприеме третата страна, за да заяви своето обезщетение:

 

  • Уведомяване – лицата, които са попаднали в инцидент с шофьор с валидна Гражданска отговорност, се обръщат към застрахователната компания. Останалите следва да уведомят „Гаранционния фонд” за претенциите си. Различните застрахователни компании имат различни имена за този документ. Можете да го срещнете като заявление, декларация, протокол, възможно е да има и други наименования. Всъщност това е бланка, която трябва да се попълни от пострадалото лице, за да заяви своите претенции по конкретна застраховка Гражданска отговорност.

Всеки може да получи достъп до този вид документи. Формулярите са безплатни и лесно могат да се намерят в приемната на повечето застрахователни компании. Този документ може да се попълни и от лицата, които са попаднали в инцидент, без виновният да има валидна полица по застраховка Гражданска отговорност. Кодексът предвижда улесняването на тези хора. Поради тази причина, те както и останалите, могат да отидат в застрахователна компания и да попълнят бланка. Единствената разлика е, че тя няма да е адресирана до компания, а до „Гаранционния фонд”. Документът изисква от пострадалото лице да попълни кратка история, която се основава на фактите. В случай, че е известно виновното лице, трябва да се посочат и тези данни. Те могат да се намерят в протокола на МВР.

  • Удостоверяване – Третите лица, пострадали в пътен инцидент, трябва да са в състояние да докажат документално, че са наранени именно по този начин. Удостоверяването на претенции по Гражданска отговорност отново се прави с документи. Лицата, които искат да бъдат обезщетени от страна по полицата за Гражданска отговорност, трябва да представят документи, които са издадени от държавни органи. Това може да са протоколи за произшествието. Медицински удостоверения за нараняванията. Протоколи за материалните щети.
  • Лицето, което получава обезщетението – При инциденти на пътя пострадалата трета страна получава обезщетението, предвидено в Гражданска отговорност. При фатален изход обезщетението се полага на наследниците на пострадалото лице.

За да намерите един наистина добър калкулатор Гражданска отговорност, посетете ezastrahovane.bg

Автор:

Този автор има 3 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.