Комплект документи към „Гаранционния фонд”

05.08.2014 | Автор: | Публикувано в: Застраховка

Гражданска отговорност има задължителен характер. Все пак, въпреки строгите законови разпоредби. има някои шофьори, които управляват моторни превозни средства без необходимата полица. Това е изключително неприятно за пострадалите в катастрофи с такива водачи. Пострадалите могат да си отдъхнат, защото законът е предвидил положение, при което и тези пострадали лица да получат обезщетенията, които им се полагат.

Как работи системата?

Шофьорите сключват застраховка Гражданска отговорност всяка година. Това означава, че 8,50 лв. от всяка сключена полица отиват в институцията, наречена „Гаранционен фонд”. Той е специално създаден, за да се осигури капитал за обезпечаване на пострадали в пътни инциденти с шофьор без Гражданска отговорност.

Прилики и отлики

Третите страни имат право да предявят претенции по застраховка Гражданска отговорност. Тя може да се задейства само при настъпване на застрахователното събитие. Така стоят и нещата с предявяване на претенции към “Гаранционния фонд”.

Комплекти с документи

При настъпване на събитието, което би задействало Гражданска отговорност, в този случай следва да се извика полиция. Съставянето на двустранен констативен протокол е невъзможно, защото едно от лицата няма застраховка Гражданска отговорност. Полицията пристига на мястото на произшествието, където започва съставянето на протокол. Този документ трябва да се изиска, за да може да се представи пред „Гаранционния фонд”. Липсата на застраховка Гражданска отговорност е административно нарушение, което се наказва от пътна полиция. Това действие се удостоверява с акт. Третите страни, които предявяват претенции не към застрахователна компания, а към институцията, трябва да предоставят и този документ. Това ще направи липсата на полица по Гражданска отговорност очевидна за институцията. Пострадалите лица изискват копие от този документ в районното управление.

Възможно е заради инцидента да протекът някакъв вид съдебни процедури. Всяка от тях се удостоверява със създаването на документ. Това означава, че пострадалите лица трябва да заявят претенциите си, като включат и тези документи в комплекта си.

Какъв е размерът на обезщетението?

Застраховките Гражданска отговорност могат да имат определено покритие. То се определя от желанието на застрахованото лица. Следва да възникне логичният въпрос, за каква сума се обезщетяват пострадалите при катастрофа без Гражданска отговорност. „Гаранционният фонд” има начини да удостовери щетите, които са нанесени на третата страна. Те изключително много приличат на начина на удостоверяване на щетите, които застрахователите прилагат при задействане на Гражданска отговорност.

Прилагат се и всички документи, които са събрани в процеса. В случай, че е направен оглед от застрахователна компания, трябва да се приложат документите, които са издадени. Задължително е те да са заверени с подпис и печат от застрахователната компания. В случай на валидна Гражданска отговорност тази стъпка може да се пропусне.

В случай, че пострадалите са предприели някакви ремонтни дейности, които са били неотложни, то трябва да се запазят всички документи. Всички разписки, фактури и касови бележки трябва да се предоставят на „Гаранционния фонд”. Процедира се по същия начин, ако има Гражданска отговорност. Единствената разлика е, че документите се адресират по различен начин. Понякога в такива ситуации съдът решава какъв е размерът на обезщетението. Третата страна трябва да предостави и тези решения в своя комплект с документи. Липсата на застраховка Гражданска отговорност може да създаде големи проблеми както на пострадалите, така и на онези, които нямат полицата.

За да намерите най-добрият калкулатор Гражданска отговорност онлайн, посетете ezastrahovane.bg

Автор:

Този автор има 3 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.