Дали да учим чужд език

18.11.2012 | Автор: | Публикувано в: Образование

Глобализираният свят е свят на така наречен многоезичието. Никой  не се съмнява, че съвременният човек трябва да владее поне два основни европейски езика, за да бъде конкурентноспособен в живота си. По данни на Евробарометър, разпространени официално от Европейската комисия общо над 80% от гражданите на европейските страни и над 70% от българите смятат, че всеки жител на Европейския съюз трябва да влаее свободно поне по един чужд език.

Броят на българите, които по време на гледане на филми ползват уменията си по чужди езици надхвърля с около 10% броя, а пък близо 70% от нашите сънародници и 60% от гражданите на останалите европейски страни смятат, че владеенето на чужд език повишава шансовете за намиране на добра работа както чужбина, так аи у нас .

Някои хора започват да учат езици по чисто практически съображения, има много начини и предлагани езиков център,  необходимо  е да ги знаят, защото много пътуват и имат нужда да общуват на тях, или пък по професионални съображения – изисква го професията им, или пък искат да получат по- висока позиция в работата. Ползите от всеки чужд език са големи – разширяват се не само възможностите за професионална реализация, но и кръгозора на човека.

Автор:

Този автор има 16 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.