Теория на информационната сигурност

10.06.2013 | Автор: | Публикувано в: Блогове

Като понятие Информационна сигурност е състояние на защитеност на информационната среда в определен обект.

Като концепция под информационна сигурност може  да се има в предвид защита на компютърни програми  и данни от нерегламентиран достъп. А самата защита на информацията е процес, насочен към достигане състояние на защитеност на информационната среда.

Като процес осигуряването на информационна сигурност по същество е управление на риска в информационните технологиите  и средствата за защита на информационните системи. Този процес протича под формата на непрекъснат цикъл: от появата на нова заплаха през етапа на нейното откриване и етапа на поява на нова защита до създаване на актуализирана версия на продукта.

Основната цел на информационната сигурност е да обезопаси и защити информацията или да намали до минимум нейната загуба.

Класификацията на направленията в информационната сигурност може да се разгледат като два основни типа административна и  IT сигурност (сигурност на информацията и комуникационна сигурност):

– антивирусна (антималуер) защита;

– защита на приложеннията;

– продукти за автентикация (удостоверяване);

– предотвратяване загубата на данни;

– управление на идентичността и достъпа;

– откриване и предотвратяване на проникване;

– мобилна сигурност;

– контрол на достъпа до мрежа;

– мрежови защитни стени;

– управление на риска и политиките;

– защита на отдалечен достъп;

– управление на информацията и събитията в сигурността;

– управление на уязвимостите;

– уеб защита;

– безжична сигурност;

Това разграничение може да се разгледа от различни гледни точки, но в практиката се предлагат няколко ефективни направления, които може да разгледате в услугите на сайта за IT  сигурност и кибер криминалистика – http://blog.uanet.eu/bg/

Автор:

Този автор има 16 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.