От каква информация се нуждаем като става въпрос за стволови клетки

11.04.2012 | Автор: | Публикувано в: Здраве и красота

Стволовите клетки могат да бъдат намерени в голяма част, ако не и всички многоклетъчни организми. Характерна при тях е способността да се подновяват, чрез митотично клетъчно деление и да бъдат диференцирани в специфични клетъчни видове. Проучването в областта стовловите клетки е започнало в резултат констатациите на канадските учени Ernest A. McCulloch и James E. Till като това става през 1960г.
Стволовите клетки (централните) могат да бъдат развити във всеки тип клетки. Те са благоценни като изследователски инструменти и в бъдеще могат да се използват за лечение на редица заболявания.
Стартиращите два вида стволови клетки при бозайниците са : ембрионални стволови клетки, които са отделени от вътрешната клетъчна маса на бластоциста и възрастните стволови клетки, които са разположени възрастната тъкан. В развиващия се ембрион стволовите клетки имат възможност за диференциаци във всички специализирани ембриониални тъкани. Във възрастния организъм стволови клетки и прогениторните клетки работят като система за ремонт на тялото, попълване на специализирани клетки, но освен това да поддържат нормалния оборот на регенератитните органи като кръв, кожа и червените тъкани.
Стволовите клетки сега могат да бъдат поддържани и се изменят в специални клетки с характеристики които са съобразени с клетките на отделните тъкани като това са нервите така и мускулите чрез клетъчна култура.
Терминът възрастни стволови клетки може да се отнася за всеки вид клетки, които могат да се открият в развиващ се организъм и се характеризират две функции: на делене и да създават други клетки като себе си и освен това да се делят и да правят клетка, която е по-диференцирана от себе си. Те също са известни като сомантични стволови клетки.
Пулипотентните стволови клетки се характеризират като редки и освен това са в голяма част от случвайте са малко на брой, но могат да се намерята освен това и в кръвта от пъпна връв. Доста от изследванията на възрастни стволови клетки имат своя отделен фокус върху възприемане на техния капацитет да се отделят или възстановяват всяка отделно и техните свойства за диференциация.

Автор:

Този автор има 57 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.