Стволови клетки и възможности, които могат да ни предложат

31.10.2011 | Автор: | Публикувано в: Здраве и красота

За период и стечение от няколко години, транспалнтацията на стволовите клетки от кръв на пъпната връв взема участие от от третирането на сериозни състояния при някои форми на рак, на кръвта и на имунната система. Различни форми на левкемия, кръвни заболявания, анемии и автоимунни заболявания са само част от болестите, третирани по този начин и това вече е стандартна медицинска практика. Големият списък от заболявания, за които трансплантацията на стволови клетки се използва в целия свят е голям. Растат различните заболяния, които ще се бъдат добавени към списъка в продължителен период. Трябва да се добави, че стволовите клетки не се прилагат за за третиране на генетични заболявания на детето, от което е взета пробата. При тази възможност пробата, която се вземе от брат е най-добрата възможност. Силна страна на кръвта от пъпна връв е редуцираната възможност за получаване на алореактивна реакция от клетките кръвта на пъпната връв (т.е. имунна реакция на рецепиента). Това може да доведе до значително по- малко и по-лека реакция на присадката от рецепиента (GVHD). Стволовите клетки от пъпна връв са перфектни за бебето и има доста голяма вероятност за съвпадения при други членове на семейството, и вероятността за точно съвпадение при брат или сестра е около 25% . Автоложните трансплантации на стволови клетки биват използвани с успех в продължение на 20 год. за лечение на левкемия. Освен че се съхраняват като първо се извличат на стволовите клетки на вашето бебе, има възможност да бъдат извлечени и съхранени клетки от тъканта на пъпната връв MSCs или по – известни като мезенхимно стволови клетки.
Доста са причините влияещи върху преценката на родителите да задържат кръвта от пъпната връв на детето им. Родителите виждат в стволовите клетки драгоценен ресурс за бъдещето. Те разчитат, че резултатите от научните специфични изследвания и някои проучвания , и част от полезната информация и приложенията могат да са доста полезни за бебето или други членове на семейството в бъдеще. Хората смятат, че е по-добре да има запазени клетки, дори и да не биват използвани, отколкото да се нуждаят от тях, а да ги няма.

Автор:

Този автор има 57 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.