Как да изберем правилните капацитивни датчици?

05.08.2014 | Автор: | Публикувано в: Съвети

Промените в дистанцията между сондите на капацитивните датчици и целевия обект променят капацитета, който променя посоката, в която тече електричеството. Капацитивните датчици създават калибриран волтаж, който е пропорционален на големината на тока. Именно по този начин се прави засичането на капацитивните датчици. Тук трябва да се отбележи, че вихротоковите и капацитивните сензори използват различна техника, за да засекат позицията на целевия обект.

Показатели в магнитно и електрическо поле

Вихротоковите сензори използват магнитно поле, за да засекат разстоянието до обекта. За разлика от капацитвните датчици, които използват електрическото. Засичането започва чрез преминаването на електричеството през намотката. Това създава магнетично поле около намотката. То влиза във взаимодействие с целта.

Сензорните сонди са проектирани, за да създават постоянно магнетично поле около намотката. Вихровите токове, които се съдържат в целта, се засичат и токът на това място се увеличава, за да се поддържат началните нива на магнетичното поле. С промяната в дистанцията от сондите до обекта количеството на тока за поддържане на магнитното поле се променя.

Източници на грешка

Вихротоковите датчици използват данните за промените в магнитното поле, за да засекат дистанцията до обекта. Капацитивните датчици използват промените в капацитета, за да засекат същата информация. Има фактори, различни от разстоянието, които могат да въздействат на промените в капацитета или магнитното поле. Това са фактори, които представляват източник на потенциална грешка при измерванията.

Потребителите трябва да са на ясно, за да могат да премахнат този елемент и да направят точните изчисления.

В някои приложения разстоянието между целта и сензора може да бъде замърсено от прах, течност или други материали, които не са част от измерването. В такива случаи е от критична важност да се разбере как сензорите реагират на присъствието на замърсители. Това е един от основните фактори, заради които да се предпочете вихротоков сензор или капацитивни датчици.

Кога се използват различните видове сензори?

Повечето специалисти биха препоръчали капацитивните датчици да се използват в чиста среда, за да се измери дистанцията до обекта. Причината за това е в диелектричната константа на материалите. Капацитивните датчици измерват промените в капацитета между сензорите и целта. Резултатът от промените дават информацията за местоположението на обекта. Друг фактор, който има отношение към измерванията, е диелектричната константа на материала, който се намира между обекта и сензорите на капацитивните датчици. Диелектричната константа на въздуха е малко по-голяма от едно. В момента, в който се намеси друг материал с различни нива на диелектричната константа, капацитетът ще се увеличи и сензорите ще отчетат, че обектът е в по-голяма близост. Колкото по-голямо е замърсяването в материал между двата елемента, има толкова по-голям ефект върху измерванията на капацитивните датчици. Водата има много голямо ниво на диелектричната константа, около 80. Диелектричната чувствителност на капацитивни сензори дава възможност да бъдат използвани за наблюдение на дебелината или плътността на непроводящи материали.

За разлика от капацитивните сензори вихровотоковите изполват магнитното поле, за да правят тези измервания. Магнитните полета не могат да бъдат повлияни до голяма степен от непроводящи замърсители като прах, вода и масло. Тези замърсители навлизат в зоната за наблюдение чак на изхода. Поради тази причина сензорите, които използват магнитното поле са идеални, когато става дума за измервания в мръсна или враждебна среда.

Автор:

Този автор има 60 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.