Функционалност На Трасформаторите

28.09.2015 | Автор: | Публикувано в: Технологии

Трансформаторът е електрическо устройство, което взема електричество с  едно напрежение и го променя в друго напрежение. Трансформаторите могат да бъдат видяни в горната част на стълбове и дори се използват за промяна на волтажа в комплектите влакчета играчки.

В общи линии, трасформаторът променя електричеството от висок към нисък волтаж, като за целта се използватдве свойства на електрическата енергия. Когато имаме електрическа верига, около нея има магнетизъм. Второ, когато магнитното поле се промени  чрез движение или със смяна на силата), волтажът е готов. Волтажът е мерната единица за сила на електрическата енергия или „напрежение“, което „бута“ електроните около дадена верига.

Ако има друга жица близо до електрическии ток, който променя силата си, потокът на електричеството също ще потече в тазо друга жица, когато магнетизмът се промени.

Един трансформатор приема електричество с висок волтаж и му позволява да премине през много намотки навити около желязно ядро. Тъй като токът е променлив, магнетизмът в ядрото също е променлив. Също така около ядрото има изходен проводник с по-малко намотки. Променящият се назад и напред магнетизмът създава ток в проводника. Когато намотките са  по-малко количество, това означава и по-малко напрежение. Така че напрежението слиза стъпка или стъпки надолу.

Трансформатори в Електрическата Мрежа

Нека разгледаме електричеството, което идва в домовете ни. Когато електричеството се движи от дадена централа, тос е пуска с много високо напрежение, за да могже да пътува на дълги разстояния. Високоволтовите линии могат да бъдат високи от 155 000 до 765 000 волта и могат да пропътуват стотици километри разстояние.

За да можете да използвате електричество във вашия дом или магазин, то трябва да бъде с по-нисък волтаж от този, който е по линиите на дълги разстояния. Поради тази причина, електричеството се намалява към по-ниско ниво на напрежение, като за целта, разбира се, се използват трансформатори ANG. Тази електрическа енергия с по-ниско напрежение се пуска в местните електрическите проводници към дадена подстанция. Подстанцията разбива по-големото количество електрическа  енергия на по-малки парчета с по-ниско напрежение. След това се намаля отново и отново.

След като по-малки трансформатори поемат това напрежение и го намалят  до обикновено 7200, електричеството напуска тази подстанция.

Във всеки квартал има трансформатори върху стандартните стълбове или един, свързан с подземни кабели, така се трансформират 7,200 волта в 220-240 волта. След това се изпращa в дома ви през три жици. Трите жиците минават през електромер, който измерва колко електричество използвате. Едната от трите жици е заземяването, а другите две са положителни.

Някои от електроуредите в дома ви използват 220-240 волта. Такива са например нагревателите за вода, готварската печка, климатика. Те имат много специални връзки и контакти. Други устройства в дома ви, като например вашия телевизор или компютър използват само половината от електроенергията – 110-120 волта.

За едно влакче играчка напрежението се намалява още надолу от 110-120 и се променя от променлив ток в постоянен ток.

Някои бизнеси използват ток с по-висок волтаж, за да захранват машините си. Така че, те не се нуждаят от толкожа голямо намаляне на волтажа.

Автор:

Този автор има 60 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.