Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

14.08.2014 | Автор: | Публикувано в: Друго

Във връзка с програмата по конкурентоспособност ще се изискат процедури за насърчаване на капиталовложенията за технологични промени за осъвременяване и повишаване успеха на производствените компании. Може да научите всичко за субсидиите по европейски програми от Приорити ООД.

Тази програма практически се явява заместител на действащата до сега програма за развитие на икономиката. Новата ОП е действаща от 28.06.2013 г. В новата програма се предвижда всички ефективни и успешни методи от досегашната програма да се продължат и през новата, която се планира да се проведе в следващите 6 години. Определени са четири оси, върху които ще се координират субсидиите по програмата.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са дефинирани четири приоритетни области: Предприемачество; Иновации; Природосъобразна икономика; Интернационализация.

Първото направление е ориентирано към подобряване на производителността, модернизиране на оборудването в главните икономически сектори – медицината, меха-технологиите, информационните и компютърните технологии, авангардната индустрия, автомобилостроенето, туризма, мебелната и текстилната индустрия. Стимулирането на субсидии в модерно технологично оборудване цели утилизирането и усъвършенстването на иновативни дейности, и осъвременяване на производството.

Втората ос „Иновации” е припознала за свой водещ подход пряката подкрепа на бизнеса, целящ устойчив и развиващ се капацитет на българските фирми за креативни стоки и услуги в партньорство с компетентни органи.

Следващата ос за приородосъобразна икономика се опитва да обгърне стъпките и методите за ресурсна и енергийна оптимизация.

Последната насока, свързана с интернационализация се старае да реши проблема, свързан с необходимостта, от устойчиви и работещи схеми за модерни дейности и текущ мониторинг, които да уеднаквят с европейските стандарти малкия, среден и голям бизнес в България.

Автор:

Този автор има 96 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.