Деактивиране на вентилаторите в персонален компютър

12.05.2014 | Автор: | Публикувано в: Технологии

Производителите на компютри поставят вентилаторите в системите по две основни причини. Първата сред тях е да се осигури достатъчно хладен въздух на елементите от системата, за да функционира тя правилно. Вентилаторите успяват да внесат хладния въздух и на места, които са труднодостъпни. Втората причина, поради която вентилаторите се поставят в системата, е свързана с избутването на нагорещения въздух в околната среда.

Вентилаторите имат и много второстепенни функции, които осигуряват ефективната работа в системата. Те предпазват системата от запрашаване с частици, които попадат в атмосферата. Всеки от вентилаторите, които се намират в системата, използва захранването от компютъра или на елементи в него. Понякога това може да бъде причина за шумната работа на системата.

Потребителите, които искат да намалят шума в системата, могат да деактивират някои от вентилаторите. Това ще намали шума, както и разходите за електроенергия. При това положение те трябва да са много внимателни за прегряването на компютърната система, защото това може да им причини много главоболия.

Има два начина за премахването на вентилаторите. Единият е свързан с изключването им, посредством редица команди на софтуера. От друга страна, възможно е и физическото спиране на работата им. Всеки потребител, който е взел решение за тази промяна на настройките, може да избере как да процедира.

Каква е процедурата?

Включете компютъра си, като използвате клавиатурата трябва да достигнете до Basic Input/Output системата. По този начин, вие ще получите достъп до информация за параметрите на компютъра. Това са данни, като типа на компютъра, скоростта на процесора и RAM системата.

В това меню можете да се движите, като използвате стрелките на клавиатурата на компютъра си. Целта ви е да намерите менюто, което дава настройките за монитора. Това ще ви даде възможност да маркирате текущия статус на вентилаторите в системата. Там има списък, в който са изброени всички налични вентилатори, с които работи компютърът. Променете статуса на избраните вентилатори, като използвате клавишите за + и – на клавиатурата. Вероятно ще се изисква да ги натиснете по няколко пъти. Можете да напуснете това меню, като дадете команда с бутона F12.

Физическа работа

При физическото деактивиране на елементите ще се наложи да използвате отвертка. Не забравяйте, че трябва да изключите компютъра, а след това да премахнете захранващия кабел. По този начин, ще нарушите електрическата верига. Това ще предпази компютъра от неприятна загуба на информация, която е следствие от евентуален токов удар. Прекъсването на електрическата верига гарантира и вашата безопасност.

С помощта на отвертката трябва да премахнете капака на кутията на компютъра. Това действие ще ви даде достъп до вътрешната част.

Локализирайте вентилаторите и установете от къде приемат захранването си. Викиват препоръчват два варианта – то може да идва от дънната платка или директно от захранващия кабел. След като вече имате поглед над цялата система, няма да е много трудно да проследите от къде идва захранването им.

Изключването на вентилатора трябва да протече наистина много внимателно. Просто трябва да разделите елемента от проводниците. Конекторите, които се използват, за да се свържат, са три или четири на брой. Отстранете ги и преценете дали ще оставите вентилаторите, които сте изключили вътре или ще ги извадите от компютърната система. В ситуация, в която планирате да ги извадите, отново трябва да използвате отвертката, за да развиете винтовете, с които са закрепени на повърхността.

Автор:

Аритект с опит в много области и полезни съвети за всички.

Този автор е публикувал досега 29 статии.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.