UPS устройствата постоянно подават електрически ток

27.11.2013 | Автор: | Публикувано в: Други технологии

UPS устройства – това са устройства за непрекъснато токоподаване. Тези устройства намират все по-голямо разпространение, поради изключителната си полезност. Когато работите на компютър, имате още много данни, които не сте запаметили и изведнъж спира тока – тогава на помощ идват тези устройства. Те ви осигуряват достатъчно време да съхраните данните си и да изключите компютъра. Тези устройства , освен, че защитават включените консуматори от токови удари , могат да регулират колебания в захранването. UPS устройствата се използват отдавна в промишлеността и търговията с цел предотвратяване на загуби на данни и аварии на машини, при които внезапните спирания не са желателни и намаляват работоспособността и производителността.

Естествено, най-голямо приложение имат при компютъризираните устройства, сървъри за данни и т.н. С течение на времето тези устройствата стават все по-усъвършенствани и намаляват размерите си. Има най различни модели и размери, в зависимост от потребностите. Те помагат в най-различни случаи:

  • При прекъсване на електрозахранването, водещо до спиране на оборудването.
  • При пикови прекъсвания – това са множество мигновени прекъсвания на тока, те не водят до спиране.
  • При моментни пренапрежения – скокове на напрежението над допустимите стойности, водещо до токови удари и повреда на уреди и машини.
  • При понижено напрежение също се използват такива устройства, то предизвиква прегряване на двигатели на машини.
  • При продължително пренапрежение – по-високо напрежение води до повреди в оборудването.
  • При честотни колебания – колебания на напрежението, което води до неравномерно въртене на двигатели.

UPS устройства – http://www.dts-ups.com се ползват като предпазващи устройства при превключването от мрежовото захранване към резервно или аварийно. Времето за преминаване от мрежово захранване към резервно се казва „време за реакция”.  С тяхна помощ това „време за реакция” се съкращава или го няма. Има различни видове UPS устройства, но основно се различават три типа устройства:

  1. off-line  UPS – при тези устройства консуматорът се захранва директно от мрежата, а управляващата електроника следи колебанията на мрежовото захранване. Ако регистрират спиране на мрежовото захранване или колебания, включените към системата UPS устройства спират нормалното захранване и поемат функцията на захранване. Възможно е автономно да работят до 30 мин или до включването на резервното захранване.
  2. Line interactive UPS – това са подобрени off-line  UPS устройства, при които вече входящия и изходящия ток се контролира. В процеса на нормалната работа UPS устройствата се зареждат от мрежовия ток, при прекъсване на захранването процесът се обръща и консуматора се захранва от UPS устройството. Тези UPS устройства имат много по-добро филтриране и стабилизация на мрежовото напрежение
  3. online UPS –  това са  устройства, които двойно преобразуват енергията, постъпваща в тях. Веднъж преобразуват входящия ток в постоянен, към който е включена и батерията на UPS , втори път изходящия ток се преобразува отново в променлив, като този процес тези UPS устройства се явяват като много ефективни филтри срещу колебанията на мрежовия ток.

Автор:

Този автор има 74 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.