Основни концепции за електромоторите

04.03.2014 | Автор: | Публикувано в: Други технологии

Електромоторите са изобретени от Майкъл Фарадей. Той е известен английски физик и химик. Днешните двигатели споделят едни и същи принципи на действие като тези, открити от него. Чрез експерименти проведени между 1815 и 1821 г. Фарадей открива, че моторите преобразуват електрическата енергия във въртеливо движение, чрез използването на магнитни полета. Тези двигатели работят чрез завъртане на други обекти, като например вентилатори, електрически миксери, инструменти и др. Магнетизма и електромагнитното въртене са двете сили, които карат електромоторите да работят.

Електромагнетизъм
Електрическият ток, преминаващ през проводник, създава магнитно поле около него. Превръщането на проводника в намотка засилва вече образуваното електромагнитно поле. Полето има северен и южен полюс, както е при магнита. То има и функциите на магнитите – еднаквите полюси се отблъскват, а различните се привличат. Електромоторите работят точно на този принцип на привличане и отблъскване.

Принцип на работа на двигателите
Когато намотката е поставена в среда на електромагнитно поле, противоположните полюси на двете магнитно полета започват да се привличат. Привличането подлага намотката на напрежение, като я кара да се завърти, за да намали напрежението. По този начин двете магнитни полета се изравняват. Промените в полярността карат намотката да се завърти в обратната посока. Така привличането между противоположните полюси в двете магнитни полета продължава да действа. В случай, че намотката е свързана с вала на електромоторите, той се завърта заедно с нея.

Мотори, които работят с променлив ток
Двигателите, които работят с променлив ток, имат бобини прикрепени около железни ядра, които заменят магнитите. Те изпълняват ролята за създаването на магнитно поле. Променливият ток кара бобината да се върти в различна посока по 120 пъти в секунда, което означава, че магнитните полюси се променят 120 пъти в секунда. Поставянето на четири бобини, разположени на 90 градуса около вала на двигателя, осигурява непрекъснато магнитно поле. Валът на мотора се завърта в усилието си изравни двете магнитни полета. Когато се прояви изравняването на магнитните полета, настъпват промени на посоката на въртене, което води до продължаване на привличането. По този начин моторът може да се върти безкрайно.

Електромотори, които работят с прав ток
За разлика от двигателите, които работят с променлив ток, този вид устройства нямат непрекъснато променяща се посока на въртене на вала. В този случай валът на мотора се свързва с електрическия поток през чифт сплит пръстени. Едната половина от всеки пръстен се свързва с положителен ток, а другата половина с отрицателен ток. Когато валът се завърта, текущата позиция на намотката се променя, като по този начин се прави контакт между двойните пръстени. В този процес се извършва и промяна на магнитното поле. Валът на двигателя продължава да се върти, за да отговори на привличането на магнитните полета. Всеки път, когато привличането е почти изпълнено, пръстените сменят посоката на тока.

Противоположните полюси
Спиралата на вала на двигателя има два полюса, както е и при всеки магнит или полева бобина. На практика винаги се използват и двата полюса на всяка намотка. Привличането между северния полюс на вала и южния полюс на магнита се отнася както привличането между южния полюс на вала и северния полюс на другия магнит. Обикновено те са поставени на 180 градуса един от друг. Това прави двигателя по-ефективен.

Автор:

Аритект с опит в много области и полезни съвети за всички.

Този автор е публикувал досега 29 статии.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.