Добив на ефективна слънчева енергия получена със соларни панели

22.04.2012 | Автор: | Публикувано в: Други технологии, Технологии

Вятъра,слънцето, морските отливи и приливи ни даряват с енергия, която е не единствено възвръщаема, но и напълно безплатна. Кому е нужно да плащаме все по-големи сметки за ток, вода и отопление, когато имаме шанса да инвестираме в изграждането на соларни системи, с тяхна помощ ще получаваме нужното ни количество електроенергия, ще използваме на воля топла вода и ще можем дори да се отопляваме през зимата? През последните няколко години технологиите за оползотворяване на енергия от слънцето се наложиха все по – успешно както на световния, така и на българския пазар.

Системите, които позволяват да използваме безплатната слънчева енергия и да я впрегнем да работи в наша полза не са една и две и продължават да се разработват нови соларни ( фотоволтаични системи ). Количеството енергия, което Слънцето ни дарява е много по – голямо, от това от което ние се нуждаем и колкото го ползваме. Освен това слънчевата енергия е неизчерпаема, безплатна и екологична. Вместо да ползваме все повече изчезващите ресурси на Земята, имаме възможността да използваме слънчевата енергия за затопляне на вода,отопление и за произвеждането на ел.енергия. В нашата страна има добри условия за използване и максимално оползотворяване на енергията от Слънцето, тъй като слънчевите дни средно за страната са 250 – 300, които превръщат вложените в соларни системи средства в рентабилни и изгодни. Соларните системи, които се използват към настоящия момент са два вида. Едните се използват за затопляне на вода, докато вторите превръщат слънчевата енергия в електрическа.

Соларните системи, които се използват за топлене на вода за домашни нужди се състоят от слънчев колектор и резервоар за топла вода. Колекторите, които се ползват при соларните системи са три основни вида: плоски панели, колектори с вакуумни тръби и вакуумни колектори с термотръби. На най-ниски цени са слънчевите системи за топла вода са термосифонните инсталации, които се отличават с лесен монтаж и компактна конструкция. Този тип соларни системи работят по принципа на циркулация на водата или казано по друг начин водата в колектора, стоплена от енергията на Слънцето се качва на горе и постъпва в серпентината на бойлера, където дава своята температура. Вече истинала се връща в долната част на колектора, където отново се загрява. Характерно за термосифонните слънчеви системи е това, че при тях няма дълги тръби, помпи или свързващи апаратури, а колекторът е свързан директно с бойлера. Основният недостатък на термосифонните инсталации е това, че бойлерът трябва да е разположен над слънчевия колектор, т. е. на покрива на сградата, затова се налага да се прави стабилна платформа, където да бъде разположен.

Като недостатък при този тип инсталации може да се отбележи и факта, че работят най-ефективно само при присъствие на слънчево греене. Соларните системи с принудителна циркулация са много по – ефективни от термосифонните системи. Те се казват така поради метода на осъществяване на преноса на стоплената вода. При слънчевите системи с принудителна циркулация преместването на стоплената от колекторите вода се извършва с помощта на контролер и помпа, който следи за временната температура на водата в колектора и на течността в бойлера. При тези соларни системи бойлера е разположен вътре в самата сграда, а колекторите се монтират на покрива. Затоплената вода циркулира между тях по тръби.

 

Автор:

Този автор има 11 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.