Диалогът – начало на един по-добър град

15.03.2016 | Автор: | Публикувано в: Управление, Услуги

Всеки град има свой микросвят, свой отличителен начин на живот, навици на хората, които живеят в него и свой специфичен градски дух. Както в отношенията между хората, така и в тези между жителите и управата на града, има различия, които определят качеството на живота в него. Диалогът между гражданите и общините се оказва от огромно значение за развитието на всички структури в него.

Когато общините и хората си взаимодействат…

Историята пази примери за различен подход и работа на общините – такива, които се грижат за културното развитие; общини, които го неглижират; общини, които развиват предимно градоустройство и изграждат по-приветлив и съвременен вид на града; общини, които развиват туризма и свързаните с него дейности и мероприятия; общини, чийто акцент в работата е екологията и проблемите, свързани с нея; общини, които разчитат на бизнеса и подкрепят неговото развитие, което да обослови и просперитета на града. Именно от насоката в работата на общините зависи до голяма степен и живота на гражданите, които не трябва да бъдат пасивна страна, а да участват активно и да имат мнение за случващите се процеси в града.

Когато общините се приемат като даденост…

За съжаление все по-често хората приемат общините като даденост и управа, която само налага дадени решения. Рядко се взима предвид факта, че самите те имат пълното право на глас, мнение и активно отношение по въпросите, засягащи живота в града. Добрите практики доказват точно обратното. Когато жителите са активна страна и има възможност за изграждане на диалог между тях и общините, се взимат решения, които удовлетворяват всички и са предспоставка за развитие на мястото, което всеки обича и цени като родно.

Когато диалогът с общините носи промяна…

Общините не са само място, от което могат да се вземат необходими документи и които се свързват само с административни услуги. Те са и мястото, на което се зараждат новите идеи, които правят живота в града по-добър. Управата на общините може да е факторът, от който зависят промените и решенията, но хората са единиците, които трябва да бъдат техен генератор. Те са тези, които виждат най-добре кои са проблемите, те живеят с тях, те познават в детайли неизправностите и „болните места” в града. Може и да нямат решение за това, как да бъдат поправени, но общите усилия с общините могат да доведат до такова.

Правилото за взаимовръзка с хората на държавно ниво важи с пълна сила и на местно ниво. Общините се грижат за развитието на спорта, здравеопазването, транспорта, културата, туризма и екологията. Действията им трябва да бъдат оценени когато има резултат от тях. Не трябва да бъдат забелязвани само грешките на общините, а при наличие на такива е необходим диалог. Когато се създадат условия за разбиране на грешките, те могат да бъдат поправени. А диалогът започва с намиране на желаните координати и едно обаждане…

Регистър на общините в Catalog.bg

Автор:

Този автор има 3 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.