Начало » Articles tagged ‘препоръка

Препоръки за здраве от Световната Здравна Организация

23.10.2012 | Автор: | Публикувано в Заболявания

Световната Здравна Организация препоръчва на държавите следните действия по опазване здравето на работещите. Да разработи и прилага политика за здравето на работниците. Националните политически рамки за здравето на работниците трябва да бъдат формулирани като се вземат предвид международните трудови конвенции и трябва да включват: влизането в сила на законодателството, създаване на механизми за междусекторна координация …