Геодезическото заснемане е навлязло трайно в ежедневието

04.02.2014 | Автор: | Публикувано в: Услуги

Ако човек си купи нов имот или пък има някакъв спор със съседите за границите на това, което притежава, е добре да направи  геодезическо заснемане, услуга, която се предлага от много, специализирани за целта, фирми.

Това заснемане  се препоръчва  и преди да се проектира дадена сграда. Тогава предварително  се извършва такова геодезическо заснемане на терена, т.е очертават се всички негови особености, къде се намира, улицата, тротоарите, границите със съдените имоти, всичко възможно, което може да даде представа за хоризонталната и вертикална ситуация, където ще се строи сградата. При извършване на такова предварително заснемане, проектантите ще избегнат предварително всички рискове и да се огледат специфичните места на терена, където ще се строи, да се предвидят евентуални грешки и да се вземат мерки те да не се случват. Вече тези прецизни предварителни геодезически заснемания са задължителни преди изготвянето на плана за дадения строеж.

Задължително геодезическо заснемане се прави и при уточнения в кадастъра. Понякога кадастралните планове на дадено селище са неточни, остарели са и периодично трябва да се внасят уточнения във връзка с динамичните промени, които стават при тези големи темпове на строеж в момента. Има случаи, когато цели сгради липсват, и то големи жилищни блокове в кадастралния план. Понякога това се случва и с цели улици. При това положение преди да се впише даден липсващ обект в кадастъра, но реално съществуващ, вече е задължително да се направи заснемане на липсващите обекти и тогава те да бъдат нанесени.в кадастъра. При  геодезическо заснемане се отразяват и външните връзки на сградата –  връзка с топлоснабдяването, електроснабдяването, водопроводната мрежа и т.н.

 

Геодезическо заснемане на обекти се прави и при реставрационни работи на недвижими паметници на културата. За да се направи проект за реставрация на фасадата например от страна архитект и реставратор, се изисква геодезическо заснемане –

www.precizinjenering.com

То е наложително и при уточнения на подземни пространства при строеж на метро, например или пък на някакво подземно помещение, като гаражи, подземни музеи и др. Например, често има нужда от строеж да подземни гаражи във връзка с увеличения брой на леки автомобили, който в пъти превишава капацитета на населеното място. Преди да се избере терен за строежа на такива гаражи се прави геодезическо заснемане, за да се види дали мястото е подходящо и дали отговаря на определените изисквания. При такова геодезическо заснемане се отчитат водопроводните връзки, тези на електроснабдяването, телефонните, които минават под земята.

Напоследък се прави често геодезическо заснемане на озеленени площи, като дървета и храсти, защото те надлежно се картотекират. И това е добре, защото по този начин растенията са защитени, поне документално и не е възможно, най-малкото теоретически да се отсече някое дърво или да се промени градинка, ако тези промени не са съгласувани с общината и с общия  устройствен  план.

 

Автор:

Този автор има 74 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.