Ел таблата са различни по устройство

16.01.2014 | Автор: | Публикувано в: Услуги

Ел табла има различни по устройство в зависимост от предназначението им. За разпределение, управление или измерване са конструирани различни ел табла. За различни консуматори и различни клиенти могат да се проектират индивидуални ел табла. Те имат различни наименования в зависимост от функцията , която изпълняват и от начина на закрепване. Естествено те са комбинирани и се проектират както според предназначението, така и според мястото, където се монтират. За нормалното функциониране на ел мрежата е необходимо ел инсталацията и ел таблата да бъдат проектирани и свързани от компетентни професионалисти. Главните ел.табла са предназначени за промишлени обекти и са предназначени за измерване и разпределение на електрическата енергия, потребявана от консуматори на ниско напрежение. Обикновено се поставят в сградата на промишления обект. Кутиите на такива ел.табла се изпълняват от метална конструкция с антикорозионно покритие и се предвиждат за едностранно предно обслужване. Контролните и командващи уреди се поставят в предната част. Изпълнява се за среда без химически активни и агресивни газове и течности, без взривоопасни материали и водни пари.

 

Комплектните разпределителни ел табла са предназначени за разпределяне и измерване на електрическа енергия с ниско напрежение. Предназначени са за монтаж в сградата на трафопоста. Изработват се от метална заваръчна конструкция с антикорозионно покритие. Предвидени са за работа във взривоопасна обстановка, без химически агресивни газове и течности, за влажност , не повече от 50% при 40 градуса Целзий. Поради зачестилите кражби на ток се наложи изместването на измерителните контролни ел табла на недостижими места.

 

В много случаи  ел таблата са качени на електрическите стълбове. Изпълнението е като за нормални климатични условия.

 

Ел табла за командване на улично осветление са табла за автоматизирано включване и прекъсване на осветлението по улиците, паркове и градинки, всякакви обществени места. Те са предназначени за защита от къси съединения и да дават възможност за ръчно управление на определени части при авария. На всяко табло са предвидени отвори за закрепване на електрически стълбове, пилони или външни стени.

Съществуват още ел табла като кабелни шкафове и разпределителни касети. Това са табла в битови и комунални сгради. Служат за разпределяне на енергията към консуматорите, защита от претоварване и изключване на даден консуматор.

Ел таблата са важна част от ел инсталацията на всяка сграда – http://www.dts-ups.com/%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0_26. В тях са поместени всички важни елементи, като автоматични предпазители, дефектно токова защита, контактори, прекъсвачи и разпределители. От ел. таблата се разпределят поотделно токовите кръгове и се контролира енергията. Например апартаментните  ел табла са от най-простите – в тях токовите кръгове са осветление, контакти, усилени контакти и кухня.

Автор:

Този автор има 74 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.