Регистрация на ООД – кога и как?

17.12.2012 | Автор: | Публикувано в: Право, Услуги

Ако сте решени да започнете да упражнявате стопанска дейност на територията на България е добре да знаете, че най-предпочитаната форма за момента е ООД.  ООД е Дружество с ограничена отговорност, което означава, че участниците в него са отговорни за неговите задължения само и единствено с размера на капитала, с който участват. Друго преимущество е, че чрез ООД може да се извършва всякаква дейност, която не е забранена от законите в страната. За регистрация на ООД са нужни минимум две дееспособни физически или юридически лица, които да участват в него с капиталови дялове. Минималния размер на всеки от капиталовите дялове е 1 лв. Така едно ООД може да бъде учредено най – малко от двама съдружници с начален капитал от 2 лв. Друго условие е, че дружеството трябва да има уникално за България име, което да бъде вписано в Търговския регистър.

Процедурата вече не изисква много време и е доста опростена, но е съпътствана с редица документи, които трябва да бъдат стриктно попълнени и подадени в Агенцията по вписванията.

Грешки ли неправилно попълнени формуляри могат да станат причина за отказ на регистрация, което е неприятно и забавя процедурата при започване на стопанска дейност.

Именно затова съществуват фирми, чиято дейност е насочена към предлагане на услуги, свързани с попълване и подготвяне на всички документи и извършване на регистрацията. Ползването на услугите им дава сигурност относно безпроблемното преминаване на този първи етап от стартирането на Вашия бизнес. Често от техните  юристи бихте да получите и ценни съвети и да се информирате за детайли свързани с бъдещото съществуване и развитие на фирмата Ви.

Разбира се ако се чувствате достатъчно компетентни, може и сами да извършите всичко по регистрация на ООД.  И в двата случая обаче трябва предварително да помислите за:

  • Име и адресна регистрация на ООД – то
  • С каква основна дейност ще регистрирате дружеството
  • Кой ще бъде управител на ООД – то
  • Предварително уточняване на дружествения капитал
  • Как ще бъдат разпределени капиталовите дялове между съдружниците

Когато сте уточнили всички тези основни елементи със своите бъдещи съдружници вече може да пристъпите към регистрация на ООД .

Автор:

Този автор има 5 публикувани статии до сега.

Коментари (1)

  1. много полезна и интересна информация за всички, които искат да стартират нов бизнес, а досега не са се сблъскали с тези неща – това е хубаво улеснение за тях – мерси че я споделяте тази информация с всички тук – поздрави и до скоро

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.