Регистрация на фирма – у нас или в офшорна зона?

10.11.2011 | Автор: | Публикувано в: Бизнес

Въпросът, който си задава всеки бизнесмен, особено този, който управлява една или няколко компании в ствоята страна е да се плащат ли данъци или не. Отговорът на този въпрос би могъл да доведе до определени рискове.

Първите стъпки при регистрация на фирма в офшорна зона могат да изглеждат трудни. Свързано е с голяма доза несигурност за предприемача и на пръв поглед изглежда трудно приложимо. В последствие, се оказва, че регистрация на фирма и оперирането с офшорна компания не е по-сложно от това на местна компания. Дори напротив, в много случаи тези процеси са доста по-опростени в сравнение с местните такива. Всички промени, които се извършват в местни компании могат да се извършват и в офшорните фирми. Процедури като смяна и назначаване на нов директор, прехвърляне на акции, увеличаване или намаляне на учредителния капитал не представляват трудност. Сливането на няколко офшорни компании, а така също разделянето на индивидуални офшорни компании също е разрешено. Не представлява и трудност официално да се заличи компания без да е необходимо предоставянето на заключичителните финансови органи пред данъчните органи или търговския регистър.

Регистрация на фирма в офшорна зона и с каква цел се регистрира такава фирма?

Обикновенно съществуват редица причини и обосновани цели в зависимост от броя на бизнес контактите на компанията, видът и разнообразието на нейните дейности, пазарните условия и други. На този въпрос най-добър отговор може да даде самият клиент, тъй като никой не познава по-добре бизнеса му от самия него. Възможно е да се изброят най-често изтъкваните причини и цели за регистрация на фирма в офшорна зона:

  • Инвестиране, посредством регистрация на фирма в офшорна зона;
  • Регистриране на плавателни и летателни съдове;
  • Покупка на недвижимо имущество;
  • Сформиране на холдингови компании;
  • Външнотърговски операции;

Регистрация на фирма в офшорна зона е доста широко използвана форма, която напълно задоволява изискванията и нуждите на собствениците, както и директорите на дружествата, чиято задача е да изчислят и преценят както ползата, така и евентуалните загуби за съответния отраслов бизнес при прилагане на дадена схема за работа.

Предимствата на такива компании преминали през офшорна регистрация на фирма, могат да се разделят на две групи:

  • Такива с преки данъчни облекчения;
  • Такива с допълнителни привилегии и изгоди, които не попадат в обсега на благопритния данъчен статут;

Данъчните облекчения се нуждаят от специално обяснение. Отчитайки изключително благоприятните данъчни облекчения и условия, предоставени за офшрните компании, може със сигурност да се твърди, че компания ще спести значително количество финанси.

Автор:

Този автор има 1 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.