Ще се радвам ли хубава работа?

10.07.2011 | Автор: | Публикувано в: Бизнес

Подходящо ли е назначаване на неопитни работници на работа, които са приключили със своето образование и разполагат потребната специализация и способности, но без подходящ опит? Този значим въпрос следва да се съблюдава както от гледна точка на работодателите, така и от страна на търсещите работа лица. Фирмите са готови да харчат много ресурси за реклама и бизнес, което да подобри техният имидж. Постигането на тази цел се доверяват на разнообразни възможности, част, от които са интернет услугите за бизнес визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии. Всичко това е от голямо значение, но на водещо място винаги си остава персоналът, който е и основният инструмент за безупречно справяне с дейността на фирмата. Поради това в тази статия ще разгледаме въпроса за наемането на младите и без опит, но квалифицирани кадри.

Трудностите са свързани с времето на адаптиране, което да доведе до нищожни загуби и за двете страни.

Повечето работодатели предпочитат да разчитат на опита на техните служители и доста по-рядко разчитат на неопитни специалисти. Това се променя единствено в ситуациите, когато пазарът на труда в определен етап не разполага с работници с подходящия опит. Това обстоятелство поставя младите специалисти в неблагоприятно положение спрямо другите кандидати за работа, които имат придобит опит въпреки своите личностни характеристики и предишна квалификация. Този въпрос се задълбочава все повече, особено в условията на икономическа криза, когато работните места намаляват и на много специалисти им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни случаи не се разрешава на неопитните хора да се наложат на новото място, въпреки че в предходната си месторабота са наложили се и опитни експерти. Все по-често между населението се възприема общоприетото разбиране, че образованието в България е на доста ниско ниво. Налага се обстоятелството, че младите специалисти се дипломират без нужната практическа подготовка и рутина. Този факт трябва да се вземе под внимание и наистина да се работи в тази насока. Важно е да се предостави възможност на младите за придобиване на опит, а не единствено навлизане в сухия и силно теоретичен материал. Трябва да се променят наново образователните програми в България, защото придобитото е най-важно да се прилага на практика. Казаното до тук не е достатъчна предпоставка за омаловажаване на младите и изолирането им изцяло от пазара на труда. Като не им се дава възможност за реализиране и придобиване на опит, което да им даде възможност да се реализират в желаната от тях професия. Най-малкото, защото те самите нямат вина за пропуските на нашето образование. Със своята амбиция за високо образование и неговото завършване те показват, че имат нужното желание и готовност за реализиране. Освен това са развили редица нови знания и компетенции, които да ги тласнат напред.

Желателно е да се вземе под внимание знанието, че днешните млади кадри могат да бъдат много полезни. Те притежават качествено по-високо ниво на техническо обучение. В това число по-високи компютърни познания. Това може да ускори работния процес и ще допринесе за решаването на редица трудности и задачи. Тук се включват случаите на типични повтарящи се задачи, които е възможно да бъдат решени, чрез използване на компютърни програми. Следенето на информация по някои въпроси онлайн, също може да е от значителна полза.

Всичко това ни дава възможност да направим извода, че наемането на работа на неопитни специалисти крие някои рискове, но това не означава, че те не трябва да се наематназначаване. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, защото неразвитият потенциал на младия специалист може да се окаже, много по-благоприятен от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

Автор:

Този автор има 5 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.