Кои са най-важните способности за реализиране на печеливш бизнес?

02.07.2011 | Автор: | Публикувано в: Бизнес, Съвети

В днешни дни много хора се стремят към реализиране на печеливш бизнес, чрез различни стратегии за реклама. Това е нормално, понеже достигането на тази идея ще доведе до самостоятелност, по-големи доходи, влагане на своите градивни способности и реализиране на своя потенциал на отделния индивид. За трансформацията на намерението в реалност са необходими редица личностни качества, също и възможност за разрешаване на много основни въпроси. Сред тях са въпроси, като: „Кои са най-значителните качества за изграждане на доходоносен бизнес?”, „Има ли хора, които са родени да бъдат мениджъри и такива, които не са подходящи?”, „Защо едни успяват, а други не?”. Отговорите на тези въпроси са много значими и се крият във всеки един от нас. Това е така, защото всеки сам за себе си осъзнава, какво е важно за него, но това в съществена степен е продиктувано от собствения житейски и професионален опит. Опитът и знанията му ще допринесат за повишаване на неговия имидж, чрез различните методи за реклама – сайтове за обяви, статии и визитки. Също така много важна роля играе самооценката, както й психологичните особености около отделния човек.

Ние вярваме, че няма точна рецепта или ограничение на характеристиките, които да позволят благополучно реализиране в бизнеса. Обикновено всеки сам трябва добре да оцени своите силни и слаби страни, която оценка да е повлияна от обективни факти за своята личност. Иначе е възможно да се получи объркване, следствие от нереална самооценка за индивидуалните способности. Високата и непълна самооценка би могла да доведе до авантюри, които да са извън способностите на човека. Което да остави постоянни белези на разочарование от неуспеха, които да са резултат от сложни, непостижими занимания . От друга страна управителят с понижена аз концепция няма да има самоувереността да разгърне своите способности, въпреки своя голям потенциал.

Според нас съществуват хора, които са по-подходящи за постигането на собствена бизнес идея, поради наличие на качества, които са специфични за личността на сполучливия предприемач. Тези особености се придобиват или са част от личността на човека, резултат от неговия темперамент. Но тези качества във висока степен са обусловени от различните видове бизнес. В съвременния свят има голям брой различни възможности, предполагащи различни личностни качества. В голяма степен всеки би бил подходящ, стига да намери своите силни страни и опредмети този свой потенциал. Не всички хора от самото начало ще притежават целия инструментариум от психологически характеристики на успешен бизнесмен. Но при голямо желание и мотивираност винаги би могло да се развие и отсъстващото звено.

Множество хора стартират личен бизнес, но малко от тях успяват да постигнат финансов успех. Съвременната психология ни предоставя редица инструменти, които могат да бъдат полезни за младия и трудолюбив предприемач. В текущата статия ще се спрем на някои от качествата, които са ползотворни за реализиране на успешен бизнес. Базови качества:

1. Решителност, дисциплина и борбеност за постигане на поставените цели. 2. Общителност и готовност за сработване с различни хора, способност за разрешаване на напрегнати ситуации. 3. Доблест и умение за вземане на собствени решения. Вслушване в своята интуиция и готовност за вземане на трудни решения. 4. Вътрешна способност за откриване на съществените неща, онези, от които потенциалните клиенти се нуждаят в момента.

5. Зрялост и практичност. Решителност и желание за подобряване на собствения имидж и авторитет.

6. Умение за поемане на рискове и упоритост в достигане на поставените цели. Решимост за преодоляване на проблемите, които понякога могат да изглеждат и безнадеждни. Изправяне пред предизвикателствата с вяра в успеха, дори и след провал в дадено начинание.

7. Любов към живота и устрем към нови изпитания.

8. Силно изразена способност, която Ви разграничава от останалите и е възможно да ви даде предимство при реализиране на дадена идея.

9. Увереност в себе си и своите способности.

10. Готовност и желание за покачване на фирмения имидж и нареждането й сред други топ фирми и топ сайтове.

11. Готовност за точен анализ на събитията, който да гарантира, че всяко начинание ще се избира в съответствие с неговите силни и слаби страни.

Съществуват и други особености, които могат да бъдат изброени, като основа за изграждане на сполучлив бизнес. Не бива да забравяме да споменем, че всеки човек сам по себе си се отличава и съвкупността от неговите индивидуални качества го прави уникален. Тази уникалност е най-важна в живота и бизнеса, което ни дава възможност да се отличаваме от останалите във всяко едно от нашите начинания. Основавайки се на този факт, дори и при наличието на всяко едно от посочените качества, не може да бъде гаранция за реализиране на финансов успех. Независимо от това е хубаво да се изпробва, защото дори и най-успешните бизнесмени не са имали в ръце готова рецепта за техния успех.

Автор:

Този автор има 5 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.