За английският език

26.12.2012 | Автор: | Публикувано в: Бизнес, Услуги

Английският език печели класациите сред най-разпространен, най-изучаван и най-приложим език в света. В тези класации на първи места се нарежда китайския, следван от испанския език. Формирането на мащабите и разпространението на даден език по света се определя от числеността на населението, комуникиращо на дадения език и употребяващо го като майчин такъв. Английският език придобива изключително голяма популярност по света в страни, където не е роден език. Популярността му е в резултат от редица фактори. Такива са граматиката, която не е сложна и провокира лесната и усвояемост, лексиката, която се определя като сравнително гъвкава. Освен тези два фактора причина за известността му може да се потърси и в историята на зараждането му.

Англоговорящите страни са победителките и в двете световни войни, в резултат на последвалото разпадане на Източния съюз, това допринася допълнително за засилване влиянието на езика. Не по-малко важен фактор се оказва икономическото и политическо влияние от страна на Великобритания и САЩ. Езика се нарежда като официален и за Австралия, Канада, Ирландия, Нова Зеландия.

За формиране на английският езика, такъв какъвто го познаваме днес, влияние оказват езици като немски, френски и латински.

Днес рядкост са хората, които нямат дори общи познания на английския език.  Голяма е бариерата в комуникацията с чужденци, когато се налага прочитане, подготовка на документи, писмени форми и други на английски език.

Не са малко и хората, за които изучаването на тази дисциплина е сред трудните занимания. Все повече са чуждоезиковите училища. В днешния съвременен свят работата на много хора зависи от владеенето на чужд език и, колкото е по-високо е нивото, толкова по-високо платена е дадената позиция.

В много учредения, организации, фирми се предлагат курсове  за преквалификации, изучаване и покачване нивата на владеене на чужд език и предимно на английски. Съществуват множество частни школи, където всеки би могъл самостоятелно или в група да запише определено ниво курс за овладяване на английски. Онлайн уроците набират все по-големи темпове и до голяма степен улесняват хората от гледна точка на време и средства. Английският език се изучва масово по училищата, по допълнителни занимателни форми, в които могат да вземат участие хора от различни възрасти.

Всеки език е неизмеримо богатство. Английският определено е езика, с който бихте се оправили във всяка точка на света свободната комуникация и развитието на него нямат граници.

Автор:

Този автор има 6 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.