Трудна ли е счетоводната професия?

22.08.2012 | Автор: | Публикувано в: Бизнес, Данъци, Услуги, Финанси

Счетоводството е древна професия с дълголетна история, чиито корени датират от преди повече от 7 хил. години.

С развитието на индустриалната революция, професията на счетоводителя става все по-важна за всяка стопанска дейност. С течение на времето счетоводството се усъвършенства и завоюва своето място във всяка икономика, като става задължителен елемент на всеки бизнес. В наши дни никоя стопанска инициатива не може да съществува както законово, така и чисто технически, без съдействието на счетоводен специалист. Така счетоводството се утвърди като една от най-отговорните, сложни и престижни професии.

Дейността на всеки счетоводител изисква, за кратко време да обработи значителен обем информация, като я представи в опростен и разбираем вид на ръководството на предприятието, което го е наело, за да може да се вземе правилното управленско решение. Освен това входящата стопанската информация и първични счетоводни документи трябва да се обработят, квалифицират и обобщят във подходяща за държавните институции, банки, инвеститори, статистически служби и др. форма, която да им се изпраща в строго определени срокове. От това произтича и голямата отговорност, която ежедневно съпътства работата на повечето счетоводители. Една тяхна грешка, неточност или закъснение, може да има негативни последствия върху бизнeса, поради неправилно взето управленско решение или не оптимална данъчна и счетоводна политика, да доведе до глоби и санкции от държавните институции, да предизвика негативен кредитен имидж и т.н.

Затова счетоводната професия е изключително трудна, изискваща значителна квалификация и опит, както и постоянно следене и анализиране на всички законови промени. Освен това всеки счетоводител трябва да е запознат в детайли с естеството на бизнеса, чиято счетоводна отчетност управлява и да се ползва с доверие и уважение от управленския екип.

Честите законови промени в България, в комбинация с тромавите процедури в държавната администрация, закостенялата бюрокрация, непрекъснатия натиск от страна на работодателите за заобикаляне на закона и липсата на ефективен държавен контрол, правят професията на счетоводителя още по-сложна, напрегната и отговорна.

Автор:

Този автор има 1 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.