Дървен Материал – Недостатъци и Качества

12.07.2012 | Автор: | Публикувано в: Бизнес

Дървесината е суровина, която е съпътствувала човека по целия път на неговото развитие. Като материал от органичен произход, тя притежава редица предимства и недостатъци. Най-важното нейно предимство е способността и да се самообновява по естествен път, без да се внася енергия от минерален произход. Фотосинтезата на дървесината се осъществява чрез въглероден двуокис и слънчевата енергия на околната среда, при което се отделя кислород, жизнено необходим за всяко живо същество. Неподдаващите се на използване дървесни отпадъци, както и ползваната  и негодната дървесина претърпяват биологично разлагане или изгаряне и отново се връщат в общия кръговрат на природата. Освен това дървесината има малка плътност, голяма якост и еластичност, способност към пластични изменения, топло и звукоизолиращи свойства, а при известни условия притежава и електроизолиращи качества, красива текстура и външен вид, лесно се обработва и може да се съединява чрез слепване.
Недостатъците на дървесината, които са свързани с нейния строеж и органичен произход и които ограничават приложението и, са хигроскопичност, анизотропност, ниска якост – перпердикулярно на дървесните влакна, влияние на променливите условия или обкръжаващата среда, малка размеро и формоустойчивост, способност да се запалва и самозапалва, биологична неустойчивост и др. Биологичната неустойчивост, тоест възможността да бъде нападана и разрушавана  от различни биологични агенти се смята като един от най-съществените недостатъци на дървения материал и дървесината като цяло.
В резултат на вредители се похабяват милиони кубически метра дървен материал ( дървесина ),

Палисандар ООД се занимава с всякакъв вид дървен материал – кошери, ламперия, дюшеме, греди, дъски и т.н.. За повече информация можете да посетите сайта ни.

Автор:

Този автор има 20 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.