Начало » Бизнес » Статии от категория ‘Правни норми

Още подкатегории от категория "Бизнес" :

Сортирай по:

Липсата на кратко описание на констатациите на комисията е нарушение на Закона за обществени поръчки.

27.08.2014 | Автор: | Публикувано в Правни норми

КЗК приема, че разгледана по същество, жалбата  е основателна. Жалбоподателят излага аргументи, че решението на Възложителя за класиране на участниците е неправилено и незаконосъобразно. Посочва, че изготвените протоколи от работата на за разглеждане и оценка на техническото и ценовото предложение не отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, защото не …

Промяната на алгоритъма за оценка на офертите е нарушение на Закона за обществени поръчки.

27.08.2014 | Автор: | Публикувано в Правни норми

hНе е съобразено нарушение при прилагане на методиката от възложителя относно предложените най-ниски единични цени. Налице е рамково споразумение с възложителя, като комисията изцяло е подменила предварително определения от възложителя метод на изчисляване на показателя П……… – финансова оценка в сравнение с предварително обявената методика и методиката, обявена в сключеното рамково споразумение. В документацията за …

Процедура по получаване на българско гражданство

27.08.2014 | Автор: | Публикувано в Правни норми

НЕобходими документи: 1.Писмена молба до консулската служба; 2. Писмена молба до министерство на правосъдието.Същата следва да бъде изготвена на български език и да указва имената на лицето съгласно акта за раждане.   Следва да бъде  представено удостоверение за постоянен адрес на лицето, както и да бъдат посочени причините, във връзка с които които същото иска да …

Възникване на кодексите за етичните правила на адвокатите в Съединените Американски Щати в периода началото на 19 век до средата на 20 век

05.10.2013 | Автор: | Публикувано в Правни норми, Право, Услуги

Конституцията на Съединените Щати е важен източник за формирането на кодексите за етичните правила на адвокатите и съдиите. Глава III от Конституцията съдържа съществени регламенти относно правото и съдилищата, като в нея се поставят основите на съдебната система като независима държавна власт, създадена да проверява изпълнителните и законодателните системи. В допълнение много от поправките на …

Даде ли урок кризата на фирмите в България

Повишаването на производителността на труда, подобряване организацията на работа и свиването на разходите е неизбежен елемент от краткосрочната стратегия на малки, средни и големи фирми, а предварителните проучвания на пазара, планирането и добрата бизнес концепция е задължително за всеки, който е решил да започне бизнес, като извърши регистрация на нова фирма. Разточителното и аристократично прахосване …

История на законодателството

02.08.2012 | Автор: | Публикувано в Правни норми

Никога не е съществувала, и съвсем спокойно може да се каже да се каже, че никога няма да съществува на тази планета една организация на човешко общество, племе, или народ, независимо колко са жестоки, които не са малко или много контролирани от някаква призната форма на закона. Признаването на съществуването на правото е присъщо на …

Накратко за адвокатските дружества

29.06.2012 | Автор: | Публикувано в Правни норми

Правото е една от най-благородните и ценени професии. В последното десетилетии правистите се превърнаха в хора, които са уважавани наравно с доктори, полицаи и пожарникари. Адвокатите от своя страна са квалифицирани специалисти в областта на правото, които дават юридически съвети, консултират по различни въпроси в сферата. Разбира се, те най-често са обединени в адвокатско дружество, …

Адвокат – корпоративно право

19.03.2012 | Автор: | Публикувано в Бизнес, Правни норми, Услуги

По презумпция живеем в демокрация и пазарна икономика. Това от своя страна предлага ново поле за изява на един адвокат, а именно корпоративното право. Днес все повече компании разполагат със собствен правен отдел, който се грижи за осигуряване на законов комфорт на своите работодатели. За разлика от адвокатите, занимаващи се с гражданско право, то корпоративните …

Регистрация на фирма – как да се справим със задачата?

19.01.2012 | Автор: | Публикувано в Правни норми

Това вероятно е един от първите въпроси, които всеки си задава в момента, в който реши да започне нов бизнес. Този въпрос сякаш “те сваля на земята” – защото ако до момента в съзнанието ти се е оформяла идеята, за която се очаква да донесе пари, то неминуемо идва моментът, в който трябва да се …

Нормативни изисквания за обучение на работещите

15.01.2012 | Автор: | Публикувано в Правни норми

Освен че търсим знаещи и опитни работещи, трябва да знаем, че националните нормативни актове изискват от работодателя допълнително да се грижи за обучението и квалификацията на своите работещи. Съгласно Кодекса на труда работодателят трябва да осигурява възможност на работещите да повишават квалификацията си, която е свързана с изпълнение на трудовите им задължения, а при завръщане …