Лизинг, или покупка на разсрочено плащане

11.02.2014 | Автор: | Публикувано в: Услуги

Лизинг се нарича вид правоотношение между две страни – лизингодател и лизингополучател, което ги „натоварва” с определени права и задължения. За начало на правоотношението лизинг се смята подписването на договора. Често тази начин на ползване е оприличаван с наема, но той има своята специфика и характеристики.

Той не може да бъде сто процентово оприличаван и с покупко-продажба, тъй като са възможни две алтернативи: след изтичане на договореният срок получателят да придобие или не вещта, предмет на лизинговия договор.

Лизинг обикновено се сключва за по-дълъг период от време, през който получателят „употребява” вещта срещу заплащане на договорените вноски, но неин собственик, носещ риска от повредите, остава лизингодателят. Придобиването или използването на стоки по този начин е по-бързо, лесно и удобно от кандидатстването и получаването на кредит.

Най-популярни са следните две разновидности – финансов и оперативен лизинг. През последните десетина години финансовият навлезе у нас с много бързи темпове и обхвана голям брой потребители. Не случайно още от вратата на магазините за бяла техника клиентите са „засипани” с предложения за закупуване на техника на лизинг. Подобна е ситуацията и в големите мебелни магазини. Финансовият лизинг има своите предимства както за получателя, който се сдобива с желаната вещ „тук и сега” дори и да не разполага с цялата сума, нужна за закупуването и, така и за лизингодателя, който печели от лихвата, заплащана за ползване на вещта.

При финансовия лизинг юридическите действия по придобиване на вещта се предприемат от лизингодателя, който остава неин собственик до изплащането на всички договорени вноски (определени в договора равни месечни вноски с начислен лихвен процент за това, че получателят има правото да разполага с вещта, предмет на договора). При финансовия лизинг – получателят се задължава да се грижи за вещта в ролята на добър собственик и все пак рискът от неясното погиване носи лизингодателят, чиято собственост е тя до окончателното изплащане на всички договорени вноски. След заплащане и на последната вноска, собственик на вещта става получателят.

За разлика от финансовия оперативният лизинг може и да не завърши с покупко-продажба. У нас е особено популярен финансовият лизинг при скъпите маркови автомобили. Срещу заплащане на първоначална вноска – процент от стойността на автомобила и последващи, предварително договорени вноски (включващи и част от неговата амортизация) получателят придобива правото да кара нов модерен автомобил, без да поема отговорност за неговото пълно заплащане и придобиване след изтичането на упоменатия в договора срок. Разбира се, възможно е след изтичане на договорения срок лизингополучателят да доплати оставащата сума до продажната цена на атомобила и да се превърне в негов собственик. Но съществува и опция да използва заплатената до момента сума като първоначална вноска за нов договор и да вземе нов актуален автомобил на лизинг – http://finleasing.bg

Автор:

Този автор има 74 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.