Днес изучаването на английски език е на мода

03.12.2013 | Автор: | Публикувано в: Образование

Английският език днес е на-популярният в Европа. Той се говори свободно от много хора в различни европейски страни. Ползването и владеенето на английски език днес е важна атестация. Границите се отвориха и в цяла Европа има свободно движение на хора и капитали. В много професионални среди свободното владеене на английски език е задължително.

Младите хора усилено изучават английски език, за да могат да учат в чуждестранни университети, както и да обогатят контактите си с хора от други народи. От друга страна разпространението на английския води до по-голям културен и икономически обмен между държавите.

Изучаването на английски език днес става по различни учебни методики. В образователната сфера съществуват специализирани училища, в които всички учебни предмети се изучават на английски език. Там често преподавателите са англоговорящи. Пример за това са Английските гимназии в София и Пловдив, Американският колеж и Благоевградския Американски университет.

Желаещи да изучават английски език обаче има и сред много други групи от населението на страната. Много деца от ранна възраст се записват от родителите си да учат в английски паралелки. Днес и възрастните се интересуват от изучаване на английски език, защото той им необходим или за намиране на по-добра работа, или за усъвършенстване на професионалните им умения.

В системата за изучаване на този език особено популярни са частните училища, школи и курсове. Курсовете предлагат обучение по чужди езици на основата на различни учебни методики. Те сформират различни групи по възрастов критерий и според нивото на владеене на езика. Има групи за начинаещи и за напреднали в изучаването на чужд „западен” език. Да се изучават западни езици днес е много приятно занимание. Човек среща различни хора със сходни интереси и в процеса на обучение научава много интересни неща за страната чийто език изучава.

Английският е сравнително лесен за изучаване. Неговата граматика е опростена и по-достъпна за усвояване от тази на немския или френския език. В обучението за овладяване на един западен език се използват и различни пособия. Курсистите често пъти гледат филми без превод, превеждат текстове на популярни песни или четат откъси от прочути литературни произведения. Не рядко се използват и аудио устройства за по-добро възприемане на усвоявания материал.

Модерно е изучаването на западен език и под формата на туризъм. На групи за напреднали се организират посещения в Лондон например, където те могат да усъвършенстват нивото на английския си език. След завършване на съответния курс, от различните училища и школи издават специални свидетелства – сертификати за нивото на владеене на чуждия език. Сертификатът е особено важен документ, който удостоверява че притежателят му владее   западен език – http://omegals.com/obuchenie_na_angliiski_ezik.php

Автор:

Този автор има 74 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.