Озеленяване: Декоративни мостчета

При озеленяване на паркове и градини, където има естествени или изкуствени водни площи е интересно да се строят т.нар. декоративни мостчета. Освен че улесняват преминаването и правят зелените площи по-интересни, те имат и неповторим естетичен ефект. В зависимост от големината на водното препятствие, натовареността и широчината на алеята, се определят размерите и конструкцията на моста.

Много е важно също така да се избере подходящо място за мостчето. Освен от естетическа гледна точка, трябва да помислим и за чисто практични съображения. Най-подходящо е да се спрем на мястото, където водното течение е най-тясно. Мостчето трябва да е перпендикулярно на бреговете и да се ситуира, там където те са най-устойчиви и същевременно не твърде ниски.

При по-големи проекти за озеленяване и наличие на паркови водни площи, монтирането на парапети е задължително за предпазване на посетителите. За да се свързват по-добре със заобиколната природна среда е добре тези парапети да са ажурни, за да може безпрепятствено да се наблюдава водната повърхност. Не бива парковите мостчета да се възприемат като чисто инженерна конструкция, а напротив, трябва да бъдат подчинени на заобикалящия ги ландшафт и концепцията, възприета при стратегията за озеленяване.

Оформянето на бреговете в съседство с мостчето с декоративна растителност, подходяща за целта е много важна част от цялостното озеленяване на водната площ. Добре е те да се оформят с разнообразни влаголюбиви видове, така че да се постигне разнообразие и колорит и да се смекчи монотонността на неговата конструкция.

Ако имате възможност и достатъчно пространство е добре по периферията на мостчето да се поставят кашпи или други съдове с различна растителност, която се използва за озеленяване при подобни обстоятелства. Много интересни решения се получават и ако по парапетите се пуснат катерливи растения и по този начин мостчето се превръща в една зелена алея.

Парковите мостчета могат да бъдат направени от най-различен материал. Тези от тях, които служат главно за преминаване на пешеходци се правят главно от бетон, метал и бетон, само от метал и други.

Често, за да се създаде по-силна връзка между моста и заобикалящата го природна среда при озеленяване за материал се използва основно дърво. Тези мостчета изглеждат много по естествено на фона на буйната дървесно-храстова или цветна растителност. Най-често се използва иглолистна и дъбова дървесина. Изключително интересни са мостчета, направени от объл брезов материал, но те са по-нетрайни и за жалост бързо загниват, което ги прави недостъпни за повечето хора от икономическа гледна точка.

Каменните мостчета винаги изглеждат естествено и много добре се вписват в природния ландшафт на вашата прясна озеленена градина. В днешно време рядко се изработват, но пък се правят много имитации от бетон и декоративна настилка.

Мостчетата, както и останалите архитектурни елементи, трябва да бъдат изцяло подчинени на парковата среда или конкретната площ за озеленяване и да не изпъкват като отделен елемент. Затова е важно да подбираме материала, от който ще бъдат изработени, както и растителността, с която ще ги впишем в околния ландшафт.

Ако имате нужда от озеленяване в София – обърнете се към фирма Унигардън озеленяване, за да си подарите една незабравима и елегантна градина.

Автор:

Здравейте казвам се Димитър Георгиев и се занимавам със SEO копирайтинг. Работата ми е свързана с някои от най-добрите SEO оптимизатори в България, но предлагам и редица други онлайн услуги - WEB & Logo дизайн, Facebook рекламни кампании, програмиране, SEO консултации и т.н. Поддържам и собствена директория за статии Article-bg.eu, както и още няколко уеб сайта, които все още разработвам сайт за интериорни решения & паркет , SEO оптимизация.

Този автор е публикувал досега 54 статии.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.