Бизнес конкуренция и реклама

24.09.2011 | Автор: | Публикувано в: Реклама

Ние разглеждаме бизнес конкуренцията като съревнование между две или повече страни, които имат желание да доминират, чрез качество, лоялност и гаранция на своя продукт или услуга. Колкото по-силни са съперниците, толкова е по-голяма бизнес конкуренцията. При силна конкуренция се получава оптимална печалба за потребителите, понеже отделните конкуренти се борят да превземат пазара, чрез насочване към различни облаги, намаления и облекчения, които да привлекат, колкото се може повече потребители.

Целта на бизнес опонентите е да се извоюва победа в конкурса. Победата би могла да се спечели в резултат на различни фактори. Най-важните фактори за постигане на конкурентно бизнес предимство са свойството на продуктите, ефективността на производството, добре формулираната реклама, по-добър маркетинг, притежаването на патенти и т.н.

Мястото, което дадена компания заема в своята област е винаги в съответствие с резултатите от дейността и собствените си превъзходства и слабости в сравнение с опонентите. Тази позиция ще очертае и гарантира конкурентността на фирмата.

Конкурентната бизнес стратегия е много важен сбор от зависимости, които е важно да се следват от всеки, който се стреми да постигне и поддържа конкурентоспособността в бизнеса. Основно правило в бизнеса е да се определят и формулира сравнителен анализ на факторите, които попълват неговата конкурентна позиция и по-конкретно, да се анализират оборотите и разходите, къде се намира компанията на пазара, както и ефективността на разходите за реклама и маркетинг.

Би трябвало да се обърне сериозно внимание на преимуществата на конкуренцията. Преимуществата на конкуренцията могат да се идентифицират, чрез факторите, които определят конкурентната позиция. Такива фактори са: свойствата, качеството, външният вид, опаковката, търговската марка, гаранцията, поддръжката, точността и бързината при доставка и др.
Конкуренцията е много важна както за отделния потребител, така и за бизнеса като цяло. При наличие на голяма конкуренция е желателно да се обърне внимание на различните методи за реклама. Предоставяйте високо качество на своите стоки и винаги се стремете да намерите начин за тяхното популяризиране. Само така можете да станете голям конкурент в бизнеса.

Автор:

Този автор има 5 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.