Професионалните счетоводни услуги – правилна стъпка дори за малкия бизнес

27.01.2011 | Автор: | Публикувано в: Данъци

Дълги години използването на професионални счетоводни услуги беше достъпна опция само за големите фирми. Основната причина за това бе, че фирмите, развиващи по-сериозна дейност подлежаха и на по-строг контрол от страна на държавата, за разлика от по-малките фирми, които някак оставаха на по-заден план и работеха най-често в сивата икономика. Но развитието на бизнес-климата в България и особено настъпилата криза доведоха до промяна на дългогодишното статукво. Тези промени се изразиха главно чрез:

  • Заради спадащите данъчни приходи, държавата бе принудена да затегне контрола си и над по-дребния бизнес.
  • Кризата доведе до фалита на множество дребни фирми, предимно работещи в сивия сектор. За оцеляването на останалите все по-голямо значение добиват алтернативните форми на приток на свежо финансиране – в това число държавни поръчки и банкови кредити. Но за достъп до тях е задължително наличието на добра счетоводна отчетност във фирмата.

Наред с това, широкото разпространение на счетоводни кантори направи опцията за изнасяне на фирменото счетоводство към външен доставчик все по-изгодна. Това се дължи на принципа за икономията от мащаба – счетоводните къщи имат множество клиенти, което им позволява да намалят разходите си достатъчно, за да предложат по-ниски цени на счетоводни услуги.

Но въпреки това, все още има множество собственици на малки предприятия, които си задават въпросите: Наемането на счетоводна къща има ли смисъл за малка фирма като моята? Дали счетоводителите в нея биха били достатъчно ангажирани с проблемите на бизнеса ми? Дали мога да получа реални и полезни счетоводни услуги, или всичко е само фасада за пред данъчните?

Отговорите на подобни въпроси никога не са прости и еднозначни, и изисква трезва оценка за всяка конкретна счетоводна къща. Все пак, има някои общи неща, които могат да се вземат под внимание:

  1. Основното предимство на счетоводните къщи е рентабилността, която може да спести на малкия бизнес до 40% от разходите за счетоводна отчетност.
  2. Фирмите, предлагащи счетоводни услуги разполагат с висококвалифицирани специалисти, които могат с лекота да се справят със счетоводството на една малка фирма, благодарение на опита си, натрупан в разнообразни сфери на дейност.
  3. Можете да изберете само онези счетоводни услуги, от които реално се нуждае фирмата Ви. Изключването на излишните услуги допълнително намалява разходите.
  4. Използването на услугите на счетоводна къща освобождава ценно време, което можете да посветите на други важни за бизнеса Ви неща.
  5. Освобождавате се от бъркотията относно търсене, обучение и задържане на персонала, избягвате проблемите, които носи евентуалното напускане на счетоводителя.

Една от малкото положителни страни на всяка криза е, че помага на изчистването на пазара от неефективните фирми. Моментът на икономически спад е подходящ момент за оптимизирането на фирмената дейност, намаляването на разходите, обновяване на технологиите и преосмисляне на бъдещите цели и приоритети. Изборът на добра счетоводна къща би могъл да допринесе за бъдещото развитие на всяка фирма.

Автор:

Този автор има 3 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.