Изборът на правилните диоди може да спести много проблеми

05.06.2014 | Автор: | Публикувано в: Съвети

Диодите са електронни устройства, които имат много предназначения, въпреки малкия им размер. Те позволяват на електрическия ток да протича само в едната посока на електрическата верига. Диодите имат рейтинг за максимума електричество и напрежение, които могат да преминат през тях. Тези параметри са основата за избора на правилните диоди за електрическата верига, в която ще се използват.

Електрическата верига е в състояние да унищожи диоди, които не са с достатъчно висок рейтинг. От друга страна, диодите, които имат по-висок рейтинг от необходимия на веригата, са ненужно скъпи. Именно това са причините, пради които трябва да се направят някои пресмятания, преди да се премине към покупката на някои от диодите. В допълнение на всички тези фактори потребителите имат изисквания и към начина, по който диодите ще бъдат използвани. Възможно е те да бъдат за повърхностно монтиране или с изводи.

 

Необходими инструменти и материали

Подготовката за проекта изисква от потребителите да се сдобият с няколко неща преди началото. На първо място, те трябва да разполагат със схема за електричеката верига, която искат да построят. Това е представяне на елементите, които участват във веригата в графичен вид. Тя може да даде много информация за изисквания на всеки един от елементите и да осигури правилната работа. Освен това, потребителите трябва да имат на разположение лист и молив, за да записват резултатите за избора.

 

Инструкции

Всичко започва с разглеждането на схемите, за да се определи максималният ток, който може да тече през веригата, която съдържа диоди. Следва да се определи максималната разлика на напрежението, която веригата ще произвежда между диодите и двата водача. Например, ако потенциалът на анода на диодите достига до 100 волта, а катодът може да отиде до -25 волта, трябва да се изчисли общата разлика. Изчисленията изглеждат така: 100 – (-25) = 125 волта.

 

Умножение

Следва числата за напрежението и тока да бъдат умножени по 1,3. Следва получените стойности да се запишат. Това са минималните рейтинги, на които трябва да отговарят диодите за електрическата верига, която ще бъде построена. Отново се вземат оригиналните стойности на напрежението и тока и се умножават по 2,5. Получените числа отново се отбелязват. Това са максималните стойности, на които трябва да отговарят диодите в електрическата верига. С това започват да се очертават първоначалните параметри на диодите, които ще се използват в електрическата верига. Те са сложен компонент, който изисква решение, което да е гъвкаво, за да отговори на всички изисквания на електрическата верига.

 

Каталог за диоди

Следва потребителите да намерят каталог за диоди или просто да използват интернет за целта. Те трябва да обърнат внимание на всички елементи, които отговарят на параметрите, които са записани. В случай, че диодите са по-големи и имат специални изисквания за инсталация, потребителите трябва да се уверят, че пасват на електрическата верига. Освен това, трябва да се помисли и за другите въпроси, които засягат физическото настаняване на елемента. Това означава, че потребителите трябва да разберат дали диодите са за открит монтаж. Всички диоди, които отговарят на изискванията на веригата, могат да се отсеят по още един показател. Потребителите трябва да намерят онези диоди, които отговарят на рейтингите на тяхната верига за  пик в инверторното напрежение или peak inverse voltage, което се обозначава с PIV или пик в обратното напрежение или peak reverse voltage – PRV. Превишаването на тези рейтинги може да доведе до унищожаване на диодите.

 

Богат асортимент от всякакви видове диоди можете да откриете онлайн на vikiwat.com.

Автор:

Този автор има 60 публикувани статии до сега.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.