Свързване на трансформатори с влакче играчка

12.05.2014 | Автор: | Публикувано в: Технологии

По-голямата част от влакчетата играчки имат нужда от ниско напрежение, за да се движат. В електропреносната система на домовете обикновено протича ток, който е прав или променлив, но се отличава с голямо напрежение. Поради тази разлика подобни уреди не могат да използват електроенергията директно. Именно това е причината да се монтират трансформатори. Те са в състояние да приемат електричеството с високо напрежение и да го трансформират до ниските стойности, с които работят влакчетата играчки, както и много други домакински уреди.

За щастие повечето влакчета играчки изискват единствено свързването на два конектора, което не може да отнеме повече от 5 минути в домашни условия.

Подготовка за проекта

Проектът за свързването на трансформаторите изисква малка подготовка. Преди всичко, както подсказва заглавието, потребителите, които искат да осъществят този проект, трябва да се подготвят с влакче и подходящите трансформатори за него. Те трябва да са съобразени с входното и изходното напрежение на веригата. Освен това, кабелите, които се използват, също трябва да отговарят на определени изисквания. В този случай може да се използва 18-габаритен кабел. Никога не е излишно да се намери и книжката с инструкциите, където производителите често дават полезни напътствия или съвети за параметрите, които трябва да се спазват.

Първи стъпки

Преди всичко трябва да се започне с осигуряването на безопасността. В този случай трансформаторите трябва да са изключени от електрическата система. Това е изключително важно за безопасността на потребителите, както и на елементите от системата. Следва трансформаторите да бъдат поставени на желаното от потребителя място. Разстоянието между него и мястото, където ще бъде влакчето, трябва да бъде измерено.

Идва време да се измерят кабелите, които ще свържат трансформаторите с влакчето. Те трябва да бъдат внимателно изрязани, така че да са с около два сантиметра по-дълги от разстоянието, за да могат да бъдат свързани. Изолацията на кабелите трябва да бъде премахната, за да се достигне до медната сърцевина. Това трябва да се направи на дължина по-малка от сантиметър.

В средата на проекта

Следващата стъпка изисква да се намери малък правоъгълник, който е отбелязан като „lockon”. Той трябва да съдържа четири метални раздела за конекторите.Освен това съществуват и модели на влакчета, които не изискват това допълнително свързване. В този случай двата проводника на трансформаторите са предварително свързани и не изискват да се борави с lockon.

Заключителни стъпки

Следва да се свърже единият от конекторите с най-близкия край на трансформаторите. Под раздела, който е в центъра на влакчето, трябва да се натисне бутона на lockon, за да се подсигури операцията.

В края на този проект трябва да се свържат и останалите конектори. Обикновено те са с различни цветове. Черният проводник е положителен и трябва да се свърже към положителния полюс на уреда. Освен това може да има и кабел, който е зелен на цвят или без покритие. Той служи за заземяване. Често се случва той да не присъства в толкова малки системи. Има и трети кабел, който трябва да бъде свързан. Той е бял на цвят и означава неутралния полюс на трансформаторите. Проводникът трябва да отведе към положителния полюс на уреда. Последната стъпка изисква да се включи захранването и да се проведе тест.

Автор:

Аритект с опит в много области и полезни съвети за всички.

Този автор е публикувал досега 29 статии.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.